Jak możemy pomóc?

GasolineF

Instrumentem bazowym dla GasolineF jest kontrakt futures na benzynę.

Benzyna, podstawowe paliwo większości samochodów, jest jednym z najważniejszych produktów ubocznych ropy naftowej, a jej produkt futures oferuje inwestorom sposób spekulacji/ zabezpieczenia ruchów cen.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju konta i można je sprawdzić w oknach "dealing rates" i "create order" na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu, okres ważności i miesiąc referencyjny

Prosimy o kliknięcie tutaj w celu zapoznania się z godzinami handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Godziny świąteczne zostaną podane tutaj. Daty ważności FXCM i aktualny miesiąc referencyjny dla GasolineF znajdują się w FXCM CFD Expiration PDF.

Jeśli masz otwartą pozycję, miesiąc referencyjny, w którym handlujesz, nie zostanie zmieniony, chociaż daty wygaśnięcia mogą zostać zmienione. Nadchodzące miesiące referencyjne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy upewnić się, że wiesz, który miesiąc referencyjny jest aktualnie wyceniany, przed otwarciem transakcji.

Klienci, którzy posiadają otwartą pozycję w dniu "FXCM Expiration", zostaną zamknięci po naszej ofercie o 17:00 czasu nowojorskiego dla GasolineF, co oznacza, że klient zrealizuje wszelkie pływające P/L w momencie zamknięcia. Kiedy GasolineF wygaśnie, wszystkie oczekujące zlecenia wejścia i zlecenia Stop/Limit, które są związane z wygasającym kontraktem zostaną anulowane. Klienci będą musieli ponownie utworzyć inną pozycję po wygaśnięciu i ponownie wprowadzić zlecenia Stop i Limit do nowej otwartej pozycji.

Docelowy Spread

GasolineF ma docelowy spread 0.5 pipsa/punkta

Minimalna wielkość kontraktu i przyrost

Minimalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla GasolineF wynosi 25 i z przyrostem 25.

Maksymalna wielkość kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla GasolineF wynosi 5000

Minimalny koszt (wartość) pipa

GasolineF ma minimalną wartość 0,10 USD za punkt (wartość punktu może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station). Lokalizacja pip/punktów jest pokazana na wykresie. Każdy ruch ceny 0,01 na GasolineF to 1 pip/punkt. W FXCM ceny są wyświetlane w 4 miejscach po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM na 1 Future

42 kontrakty FXCM GasolineF są obecnie równoważne jednemu Gasoline Future.

Inne informacje

GasolineF nie ma kosztów finansowania (Rollover).

Nie ma minimalnej odległości zatrzymania

DANE RYNKOWE CME GROUP SĄ WYKORZYSTYWANE NA PODSTAWIE LICENCJI JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW FXCM. CME GROUP NIE MA ŻADNYCH INNYCH POWIĄZAŃ Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FIRMY FXCM WYMIENIONYMI POWYŻEJ I NIE SPONSORUJE, NIE POPIERA, NIE POLECA ANI NIE PROMUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW ANI USŁUG FIRMY FXCM. CME GROUP NIE PONOSI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM. CME GROUP NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I/LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH RYNKOWYCH LICENCJONOWANYCH PRZEZ FXCM I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB PRZERWY W NICH ZAWARTE. NIE ISTNIEJĄ ŻADNE OSOBY TRZECIE BĘDĄCE BENEFICJENTAMI JAKICHKOLWIEK UMÓW LUB USTALEŃ POMIĘDZY GRUPĄ CME A FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}