Jak możemy pomóc?

LCattleF

Instrumentem bazowym dla LCattleF jest kontrakt futures na żywe bydło.

Live Cattle Futures jest przeznaczony dla handlowców, aby zabezpieczyć/spekulować ruch cen bydła gotowego do sprzedaży, na który może mieć wpływ pogoda, ceny innych towarów, np. soi, dochody konsumentów itp.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju konta i można je sprawdzić w oknach kursów i tworzenia zleceń na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu, okres ważności i miesiąc referencyjny

Prosimy o kliknięcie tutaj w celu zapoznania się z godzinami handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Godziny świąteczne zostaną podane tutaj. Daty ważności FXCM i aktualny miesiąc referencyjny dla LCattleF znajdują się w FXCM CFD Expiration PDF.

Klienci, którzy posiadają otwartą pozycję w dniu "FXCM Expiration", zostaną zamknięci po naszej ofercie o 17:00 czasu nowojorskiego dla LCattleF, co oznacza, że klient zrealizuje wszelkie pływające P/L w momencie zamknięcia. Kiedy LCattleF wygasa, wszystkie oczekujące zlecenia wejścia i zlecenia Stop/Limit, które są związane z wygasającym kontraktem zostaną anulowane. Klienci będą musieli ponownie utworzyć inną pozycję po wygaśnięciu i ponownie wprowadzić zlecenia Stop i Limit do nowej otwartej pozycji.

Docelowy Spread

LCattleF ma docelową rozpiętość 10 pipsów/punktów

Maksymalny rozmiar kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla LCattleF wynosi 5000

Minimalny koszt (wartość) pipa

LCattleF ma minimalną wartość 0,10 USD za punkt (Twoja wartość za punkt może być inna, jeśli Twoje konto jest denominowane w innej walucie. Proszę zapoznać się z oknem Simple Dealing Rates w Trading Station, aby uzyskać tę wartość). Lokalizacja pip/punktów jest pokazana na wykresie. Każdy ruch cenowy o 0,01 na LCattleF to 1 pip/punkt. Kursy FXCM pokazują dodatkowe miejsce po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM, które odpowiadają 1 Future

40 kontraktów FXCM LCattleF jest obecnie równoważne jednemu Live Cattle Future.

Inne informacje

LCattleF nie ma kosztów finansowania (Rollover).

Nie ma minimalnej odległości zatrzymania

DANE RYNKOWE CME GROUP SĄ WYKORZYSTYWANE NA PODSTAWIE LICENCJI JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW FXCM. CME GROUP NIE MA ŻADNYCH INNYCH POWIĄZAŃ Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM WYMIENIONYMI POWYŻEJ I NIE SPONSORUJE, NIE POPIERA, NIE POLECA ANI NIE PROMUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW ANI USŁUG FXCM. CME GROUP NIE PONOSI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM. CME GROUP NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I/LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH RYNKOWYCH LICENCJONOWANYCH PRZEZ FXCM I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB PRZERWY W NICH ZAWARTE. NIE ISTNIEJĄ ŻADNE OSOBY TRZECIE BĘDĄCE BENEFICJENTAMI JAKICHKOLWIEK UMÓW LUB USTALEŃ POMIĘDZY GRUPĄ CME A FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}