Jak możemy pomóc?

HeatingOilF

Instrumentem bazowym dla HeatingOilF jest kontrakt futures na olej opałowy.

Olej opałowy jest jednym z najważniejszych produktów ubocznych ropy naftowej, który jest używany do ogrzewania domów. Na jego cenę wpływa sezon, pogoda, zużycie, a także podaż gazu ziemnego, który jest substytutem oleju opałowego do ogrzewania domów. Kontrakty terminowe na olej opałowy oferują inwestorom sposób spekulacji/ zabezpieczenia ruchów cenowych.

Wymagania dotyczące marży

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą się różnić w zależności od rodzaju konta i można je zobaczyć w oknach "dealing rates" i "create order" na stacji handlowej lub klikając tutaj.

Godziny handlu, okres ważności i miesiąc referencyjny

Prosimy kliknąć tutaj o podanie godzin handlu. Prosimy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Godziny świąteczne zostaną podane tutaj. Daty wygaśnięcia FXCM i aktualny miesiąc odniesienia dla HeatingOilF znajdują się w FXCM CFD Expiration PDF.

Docelowy Spread

HeatingOilF ma docelowy spread 0.5 pipsów/punktów

Minimalna wielkość kontraktu i przyrost

Minimalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla HeatingOilF wynosi 25 i w przyroście 25.

Maksymalny rozmiar kontraktu

Maksymalna liczba kontraktów na jedno kliknięcie (transakcję) dla HeatingOilF wynosi 5000

Minimalny koszt (wartość) pipa

HeatingOilF ma minimalną wartość 0,10 USD za punkt (wartość za punkt może być inna, jeśli konto jest denominowane w innej walucie. Prosimy o zapoznanie się z tą wartością w oknie Simple Dealing Rates w Trading Station). Lokalizacja pip/punktów jest pokazana na wykresie. Każdy ruch ceny 0,01 na HeatingOilF to 1 pip/punkt. W FXCM ceny są wyświetlane w 4 miejscach po przecinku - idealne dla scalperów na szybko zmieniającym się rynku.

Liczba kontraktów FXCM na 1 Future

42 kontrakty FXCM HeatingOilF są obecnie równoważne jednemu kontraktowi Future na olej opałowy.

Inne informacje

HeatingOilF nie ma kosztów finansowania (Rollover).

Nie ma minimalnej odległości zatrzymania

DANE RYNKOWE CME GROUP SĄ WYKORZYSTYWANE NA PODSTAWIE LICENCJI JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW FXCM. CME GROUP NIE MA ŻADNYCH INNYCH POWIĄZAŃ Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FIRMY FXCM WYMIENIONYMI POWYŻEJ I NIE SPONSORUJE, NIE POPIERA, NIE POLECA ANI NIE PROMUJE ŻADNYCH PRODUKTÓW ANI USŁUG FIRMY FXCM. CME GROUP NIE PONOSI ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z PRODUKTAMI I USŁUGAMI FXCM. CME GROUP NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI I/LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH RYNKOWYCH LICENCJONOWANYCH PRZEZ FXCM I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB PRZERWY W NICH ZAWARTE. NIE ISTNIEJĄ ŻADNE OSOBY TRZECIE BĘDĄCE BENEFICJENTAMI JAKICHKOLWIEK UMÓW LUB USTALEŃ POMIĘDZY GRUPĄ CME A FXCM.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}