Jak możemy pomóc?

NickelSpot

Instrumentem bazowym dla NickelSpot jest LME NICKEL FUTURE.

Ten bazowy produkt Futures jest przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Metali. Nikiel jest jednym z podstawowych pierwiastków w produkcji stali nierdzewnej i innych stopów. Największymi producentami niklu są Indonezja, Filipiny i Rosja. Ten produkt Futures pozwala inwestorom spekulować/hedgować w oparciu o oczekiwane ruchy cen niklu.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego
Aby wyświetlić aktualne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, odwiedź poniższy link:

Raport dotyczący aktualizacji marży

Godziny handlu
Kliknij tutaj, aby sprawdzić godziny handlu. Należy jednak pamiętać, że godziny mogą ulec zmianie w zależności od czasu letniego. Wszelkie godziny świąteczne zostaną opublikowane tutaj. NickelSpot jest produktem spot, więc nie ma wygaśnięcia.

Docelowy spread
NickelSpot ma docelowy spread w wysokości 50 pipsów/punktów

Maksymalna wielkość kontraktu
Maksymalna liczba kontraktów na kliknięcie (transakcję) dla NickelSpot wynosi 5000

Minimalny koszt Pipsa (wartość)
NickelSpot ma minimalną wartość 1,00 USD za punkt (Twoja wartość za punkt może być inna, jeśli Twoje konto jest denominowane w innej walucie. Aby uzyskać tę wartość, zapoznaj się z oknem prostych stawek transakcyjnych w Trading Station). Lokalizacja pipsa/punktu jest pokazana na wykresie. Każdy ruch ceny o 1,00 na NickelSpot to 1 pips/punkt.

Liczba kontraktów FXCM równa 1 kontraktowi futures
6 kontraktów FXCM NickelSpot odpowiada obecnie jednemu kontraktowi LME NICKEL FUTURE.

Inne informacje
NickelSpot nie wygasa.

NickelSpot ma koszty finansowania (Rollover). Obliczenia wyglądają następująco:

Długie pozycje:
((Cena kontraktu futures na czwarty miesiąc-Cena kontraktu futures na trzeci miesiąc)/(Łączna liczba dni handlowych kontraktu futures na nowy miesiąc) +Marża)×(-1)×koszt punktowy

Krótkie pozycje:
((Cena kontraktu futures na czwarty miesiąc-Cena kontraktu futures na trzeci miesiąc)/(Łączna liczba dni handlowych kontraktu futures na nowy miesiąc)-Marża)×koszt punktowy

Uwagi dotyczące kosztów finansowania:
* Marża FXCM wynosi obecnie 10 centów, ale może ulec zmianie.
* Koszt punktowy jednego kontraktu wynosi 1.
* Aby uwzględnić utrzymywanie pozycji do weekendu, w środy obowiązuje 3-krotny rollover.

W NickelSpot nie ma minimalnej odległości stopa.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Giełda: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}