XAU/USD stöds då marknaderna övervakar utsikterna för nya sanktioner mot Ryssland

  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

XAU/USD Analys

Ukrainas president Zelenskij anklagade Ryssland för att begå "folkmord " och för att "eliminera hela nationen och folket " i en intervju med CBS Face the Nation på söndagen. [1]

EU:s rådsordförande Charles Michel twittrade om att han är "chockad av de hemska bilderna av de grymheter som den ryska armén har begått" i Bucharegionen och tillade att fler sanktioner "är på väg ". [2]

I dag bedömde Frankrikes president Macron att det finns mycket tydliga tecken på krigsbrott i Ukraina och talade om nya sanktioner mot Ryssland, i en intervju med radiostationen France Inter. [3]

Utsikterna till nya sanktioner mot Ryssland gör marknaderna nervösa och XAU/USD finner stöd idag, efter förra veckans reträtt. Den har dock varit blandad den senaste tiden och dess bana har till stor del varit beroende av svängningarna i den amerikanska dollarn.

Att handla över EMA200 (svart linje) ger den möjlighet att driva mot 1 959-66, men det inger i detta skede inget förtroende för en större framryckning mot och bortom 1 992-2 000.

Trots dagens optimistiska stämning kan den möta ett förnyat tryck, som skulle hota 1 900, även om det krävs en katalysator för ett brott under nyckelområdet 1 895-75. Denna innehåller förra veckans bottennivåer, det dagliga Ichimoku-molnet och den stigande trendlinjen från årets bottennivåer.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 04 apr 2022 https://www.cbsnews.com/news/volodymyr-zelenskyy-ukraine-president-face-the-nation-transcript-04-03-2022/

2

Hämtad 04 apr 2022 https://twitter.com/eucopresident/status/1510542585454022660

3

Hämtad 27 feb 2024 https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-du-lundi-04-avril-2022-9226071

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.