XAU/USD har sin andra lönsamma vecka, men en fast riktning är fortfarande svårfångad

  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

XAU/USD - H4

Guldet har fått en bra månadsstart efter januari månads nedgång och har gått upp för andra veckan i rad. Det saknar dock fortfarande en fast riktning, eftersom det handlas runt EMA200 (svart linje) under det här året. Dess rörelse hittills verkar mest vara en reaktion på den amerikanska dollarns aktivitet, samtidigt som den har visat oförmåga att dra nytta av geopolitiska spänningar, som främst härrör från Ukraina.

I dag har den gått in i sin fjärde raka konstruktiva dag och handlas över EMA200, vilket ger den möjlighet att driva mot januaritoppen och den nedåtgående trendlinjen som bildar 2021 års högsta nivå (1 854-5). Vi är dock försiktiga i detta skede för större uppgång som skulle ta 1 877 ut

Relative Strength Index (RSI) närmar sig ett överköpt område som kan begränsa uppsidan och orsaka tryck tillbaka under EMA200 (vid cirka 1 812), även om färska 2022-lågpunkter (1 780) sannolikt kommer att behöva ny stimulans.

Sammantaget målar diagrammet upp en oklar bild och XAU/USD kommer att behöva en katalysator för att bryta årets intervall (1 854-1 780). Den ekonomiska kalendern har ännu inte gett något sådant tillfälle, och det första större offentliggörandet kommer på torsdag i form av {US CPI Inflation (13:30 GMT).

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.