XAU/USD förlänger sina tremånadershögsta men förblir överköpt

  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

XAU/USD Analys

Ädelmetallen har ett lättnadsrally på mer än 8 % i november, i sin första lönsamma månad sedan mars, medan förra veckan var den bästa av 2022. Detta drivs till stor del av den amerikanska dollarns nedgång, då marknadens förväntningar kring Feds åtstramningsbana lättade, efter förra veckans mjuka KPI-rapport.

XAU/USD har rört sig över 200-dagars EMA och utökar sina tremånadershögsta idag, vilket ger regionen 1.808-14 i sitt sikte, även om en ytterligare framryckning som skulle utmana junishögsta (1.880) ser ut som en sträcka för tillfället.

Å andra sidan har det relativa styrkeindexet (RSI) pendlat runt överköpta förhållanden i några dagar nu. Sådana förhållanden har utlöst nedgångar på senare tid och kan leda till nytt tryck mot 1.729-1.710, men XAU/USD verkar väl skyddad under denna region. Dagliga stängningar under EMA200 (vid cirka 1685) skulle skifta den kortsiktiga bias tillbaka till nedsidan.

På en fundamental nivå har den amerikanska Fed förberett marknaden på en avmattning av räntehöjningstakten, men ordförande Powell har uteslutit varje paus och pekat på en högre slutränta än vad som tidigare förväntats [1]. Dessutom kommer beslutsfattarna att ha ytterligare två inflationsrapporter innan de fattar sitt nästa beslut i mitten av december, vilket gör allt prat om en sväng för tidigt.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 23 feb 2024 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221102.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.