XAU/USD försiktig när marknaderna analyserar nyheterna om Ukraina

XAU/USD - H4

Ryska federationens försvarsministerium meddelade på tisdagen att vissa trupper som genomförde övningar nära gränsen till Ukraina hade slutfört sin uppgift och drog sig tillbaka från området. [1]

Detta minskade rädslan för krig - som tidigare hade skickat XAU/USD till åttamånadershögsta - och utlöste en risk-on-våg som ledde investerare bort från den och andra säkra hamnar.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sade dock kort därefter att "hittills har vi inte sett några tecken på en nedtrappning på marken " [2] och i dag sade han: "Tvärtom verkar det som om Ryssland fortsätter den militära upprustningen. " [3]

I tisdags konstaterade USA:s president Biden också att de ryska truppernas tillbakadragande ännu inte har verifierats och varnade för att en invasion "fortfarande är klart möjlig".

Dessa kommentarer tar bort en del av den initiala optimismen och XAU/USD stabiliserar sig efter gårdagens riskfyllda nedgång. Den är fortfarande sårbar för nytt säljtryck, även om ett fall under EMA200 (1 820-1), sannolikt skulle kräva en ny katalysator.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Trots optimismen är situationen i Ukraina fortfarande prekär och nya farhågor kan återigen öka guldet. Ur teknisk synvinkel har tjurarna inte förlorat förmågan att överskrida 1 879, men en större framryckning mot och bortom 1 899 kan visa sig svårfångad för tillfället

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 16 feb 2022 https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm

2

Hämtad 16 feb 2022 https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_191832.htm

3

Hämtad 16 feb 2022 https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_191837.htm

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}