XAU stöds, försvarar viktiga tekniska nivåer

  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

XAU/USD

Investerarna verkar nervösa då de övervakar olika riskfaktorer, såsom situationen i Ukraina, den senaste tidens ökning av CoVID-19-fall i Kina samt förnyad oro för landets fastighetsmarknad.

På den rysk-ukrainska fronten vägrade Kremls talesman Dimitrij Peskov att utesluta användning av kärnvapen när han tillfrågades i en intervju med Christiane Amanpour. Han konstaterade att "om det är ett existentiellt hot mot vårt land kan det användas ". [1]

USA:s nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan sade i går att USA har för avsikt att införa ytterligare sanktioner mot Ryssland och att tillkännagivandet väntas under torsdagen.

Pandemisituationen i Kina är ett annat orosmoment, eftersom landets nollvisionspolitik skapar farhågor kring den ekonomiska tillväxten, samtidigt som antalet infektioner nyligen ökat. I dagens uppdatering meddelade myndigheterna 2 667 nya lokala COVID-19-fall på det kinesiska fastlandet den 22 mars, jämfört med 2 338 föregående dag. [3]

Farhågorna kring Kinas fastighetsmarknad har återuppstått den här veckan, då den krisdrabbade byggherren Evergrande i går meddelade att man kommer att missa tidsfristen den 31 mars för att offentliggöra sitt finansiella resultat för 2021 [4], följt i dag av ett liknande meddelande från Kaisa Group, som angav den senaste tidens Covid-19-lockdown i Shenzhen som orsak till detta [5].

Sentimentet surnar i dag med tanke på denna utveckling, vilket hjälper ädelmetallen, efter dess sämsta vecka för året. Den lyckas försvara de viktiga tekniska nivåerna som vi hade lyft fram i den senaste analysen - EMA 200 (svart linje) och 50 % Fibonacci-värdet för 2022 års uppgång av High/Low.

Detta ger den möjlighet att pressa sig mot 38,2 % vid 1 959, men vi är försiktiga i detta skede för dess uppåtgående utsikter ovanför denna är och mot 1 992-2 000.

Trots den optimistiska stämningen idag, stöder den senaste tidens hökaktiga Fed-kommentarer i efterdyningarna av förra veckans räntehöjning, den gröna dollarn och håller XAU/USD tillbaka. Eftersom den inte har lyckats göra nämnvärda framsteg hittills riskerar den att utsättas för nytt tryck och nya bottennivåer i mars (1 894), men det kommer att behövas en katalysator för en större nedgång mot den uppåtgående trendlinjen som utgör årets bottennivåer (för närvarande vid cirka 1 860).

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 23 mar 2022 https://www.youtube.com/watch

3

Hämtad 23 mar 2022 http://en.nhc.gov.cn/2022-03/23/c_85895.htm

4

Hämtad 23 mar 2022 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0322/2022032200295.pdf

5

Hämtad 02 dec 2023 https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0323/2022032300009.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.