USOIL testar nyckelmotstånd, hjälpt av amerikanska lagerminskningar

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

USOIL-analys

Den amerikanska centralbanken Fed dämpade takten i åtstramningen och höjde sin prognos för sluträntan, samtidigt som den sänkte sina BNP-prognoser och nu räknar med en anemisk tillväxt på 0,5 % under nästa år [1]. Denna hökaktiga hållning från centralbanken i världens största oljekonsument, tillsammans med liknande tillvägagångssätt från ECB, tyngde oljepriserna, men USOil lyckades övervinna dessa påtryckningar.

Med hjälp av uppmuntrande efterfrågeprognoser från Organisationen för oljeexporterande länder (OPEC) och Internationella energiorganet (IEA) lyckades den avsluta förra veckan med vinst. Under innevarande vecka utökar den sina vinster, eftersom de amerikanska råoljelagren registrerade en överraskande minskning med 5,9 miljoner fat förra veckan, enligt gårdagens uppgifter. [2]

USOil försöker nu ta ut ett kritiskt sammanflöde av hinder, som utgörs av EMA200 och 38,2 % Fibonacci av nedgången mellan novemberhögsta och decemberlågsta. Ett lyckat försök kommer att öppna dörren till 84,70, men att ta ut den nivån och titta mot 90,00 kan visa sig vara svårfångat på kort sikt.

Aggressiv hållning från de stora centralbankerna, utsikterna till en ekonomisk avmattning och Covid-19-situationen i Kina, som fortfarande är tuff, kan begränsa uppsidan. Dessutom är det relativa styrkeindexet på de mest överköpta nivåerna på två månader. Därmed är USOil sårbar för tryck tillbaka till mitten av 73,00, men en ihållande svaghet under 70,00-handtaget ser fortsatt svår ut.

Marknaderna vänder sig nu till en rad viktiga ekonomiska offentliggöranden från USA, som inkluderar dagens slutliga BNP för Q3 och PCE-inflationsrapporten imorgon, för nästa steg i rörelsen.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 22 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

2

Hämtad 27 sep 2023 https://ir.eia.gov/wpsr/wpsrsummary.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.