USOIL stöds på viktiga tekniska nivåer när Kinas BNP saktar ner

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

USOIL-analys

Kinas ekonomiska tillväxt avtog under fjärde kvartalet, eftersom BNP ökade med 2,9 % i årstakt, från tidigare 3,9 %, vilket innebär en tillväxt på endast 3 % för 2022. Trots den svaga statistiken har dock oljepriset stöd i dag, i och med fortsatt optimism kring Kinas återöppnande och förhoppningar om en mindre aggressiv Fed.

Marknaderna förväntar sig ytterligare en nedtrappning av åtstramningstakten, och CME:s FedWatch Tool prisar in en mindre höjning med 25 baspunkter vid det kommande mötet den 1 februari [1]. Trots politikernas hökaktiga hållning har vi ännu inte sett någon meningsfull motreaktion mot dessa tama förväntningar.

Feds tal kommer därför att följas noga under de kommande dagarna, inför den period då kommunikationssperren är förbjuden. Dessutom väntar marknaderna på de månatliga oljerapporterna från Organisationen för oljeexporterande länder (OPEC) och Internationella energiorganet (IEA), för att få mer insikter om efterfrågan.

USOil svävar runt det kritiska och välkända 38,2 % Fibonacci-värdet för nedgången mellan novemberhögsta och decemberlågsta, som den hade avvisat förra månaden, och som toppas av det dagliga Ichimoku-molnet. Korrigeringen är begränsad än så länge och håller risken på, för förnyat tryck mot de bredare72,43-70,06. Hållbar svaghet söder om denna region fortsätter dock att se svår ut.

Förra veckans starka prestation och återkomsten över EMA200 har satt 84,70 i fokus, men en katalysator kommer sannolikt att krävas för en push mot och bortom denna nivå.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 03 okt 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.