USOIL stöds när marknaderna tar till sig tillväxt & oro för utbudet

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

USOil-analys

Internationella valutafonden (IMF) sänkte sina tillväxtprognoser i går och ser nu den globala BNP:n som 3,2 % år 2022, från 3,6 % i aprilprognosen. Den amerikanska ekonomin beräknas nu växa med 2,3 % i år och Kinas BNP med 3,3 %, från tidigare uppskattningar på 3,7 % respektive 4,4 %. [1]

Detta förvärrade farhågorna för en global ekonomisk avmattning och framför allt i världens två största ekonomier och oljekonsumenter, eftersom Fed allmänt förväntas leverera ytterligare en överdimensionerad räntehöjning i dag, vilket kan göra en mjuklandning svår att åstadkomma.

Oljemarknaden är dock stram och underförsörjd, vilket stödjer oljepriserna, vilket lyftes fram av tisdagens veckorapport från American Petroleum Institute (API) som visade en stor minskning av råoljelagren (nedgång med cirka 4 miljoner fat).

Samtidigt kommer USA att frigöra ytterligare 20 miljoner fat från den strategiska oljereserven (SPR), som en del av den plan som tillkännagavs i våras och som redan har lett till försäljning av mer än 125 miljoner fat.

USOil går mot slutet av sin andra förlustmånad i rad eftersom utsikterna till en ekonomisk nedgång, mitt i den aggressiva penningpolitiska åtstramningspolitiken från de flesta stora centralbankerna, skapar rädsla för en avtagande efterfrågan.

Den innevarande veckan inleddes på framkant men kunde inte behålla sina vinster igår, då marknadssentimentet försämrades av IMF:s nedgraderingar, medan den idag finner stöd inför Fed.

Dess förhoppningar om att återerövra 100,00-strecket är fortfarande levande och detta skulle potentiellt kunna ge bränsle för en rörelse till EMA200 (103,50), men vi är försiktiga med en större återhämtning i detta skede eftersom uppsidan ser ogynnsam ut ur ett tekniskt perspektiv.

Efter en tre veckors negativ steak och så länge USOil håller sig långt under EMA200 är den kortsiktiga bias på nedåtgående. Som sådan finns det risk för nya månadsbotten (90,54), men en större nedgång mot och under 86,53 skulle behöva en katalysator.

Försiktighet är nödvändig när råvaran försöker bilda en botten från den senaste nedgången, men tillväxträdsla håller den i en prekär position, medan dagens Fed-beslut kan påverka dess bana.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 27 jul 2022 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-july-2022

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.