USOIL får stöd när EU avstår från ett oljeembargo

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

Utsikterna för nya sanktioner mot Ryssland

Under de senaste dagarna har västländer och Ukraina anklagat Ryssland för att ha dödat civila och begått grymheter, vilket Ryssland upprepade gånger har förnekat. Detta har lett till krav på nya sanktioner, något som USA:s president Biden eftersträvar efter att ha kallat Putin för en krigsförbrytare.

I går föreslog EU-kommissionens ordförande von der Leyen ett femte sanktionspaket efter vad hon kallade "hemska bilder från Bucha och andra områden som ryska trupper nyligen lämnat ".

Planen består av sex pelare, som inkluderar ett förbud mot kolimport från Ryssland, men kommissionen avstod från att föreslå ett embargo mot olja och gas, vilket skulle vara ett mycket mer omstritt ämne. Von der Leyen sade dock att de arbetar på fler sanktioner, bland annat mot oljeimport. [2]

USOIL-analys

Råvaran kör en lönsam vecka då den finner stöd idag och återhämtar sig från gårdagens nedgång och försöker återvända över EMA200, kring vilken den har girkat sedan slutet av mars.

Dess tidigare besök under den har varit kortvariga och som sådan har USOIL potential att pressa på för ett brott över den nedåtgående trendlinjen som bildar förra månadens fleråriga toppar (vid cirka 106,50), men den verkar inte redo att utmana 116,66-93.

Trots dagens optimistiska stämning är det svarta guldet i fara för nya månadsbotten (97,76) som skulle utsätta det för den bredare 93,51-90,50-regionen, som dock har förmågan att stödja det och det skulle krävas en stark katalysator för att bryta igenom

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

2

Hämtad 05 dec 2023 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_2281

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.