USOil har större potential att öka, stagflation hotar

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

Oil Technicals

Oljepriset har stigit i takt med att spänningarna mellan Ryssland och Ukraina har intensifierats. Diagrammet till vänster nedan visar USOils veckovisa heikin ashi-diagram. Dessa ljus är trendföljande indikatorer och handlas i USOils styrkezon, mellan de övre blå och röda banden. Dvs. att de två trendföljande systemen förstärker varandra. Veckans RSI ligger inom normala värden, vilket innebär att det fortfarande finns potentiellt utrymme för mer uppgång innan det registreras som överköpt. Diagrammet till höger nedan visar H4-tidsramen för USOil. Priset rör sig mot den kritiska R1-pivoten, som också är prismotstånd (röd skuggad horisontell). Stochastiken är över 80, vilket tyder på ett stabilt underliggande momentum. Om stochastiken rullar runt kan momentumet vara på väg att avta. H4 RSI ligger dock också inom normala nivåer och visar inga tecken på överdrift. Detta innebär att stochastiken kan bibehålla sin övre kvintil (blå rektangel). Om så är fallet har denna uppgång potential att driva USOil högre och över det kritiska sammanflödesmotståndet vid R1.

Stagflaltion hotar

I går beordrades ryska styrkor in i två utbrytarregioner i östra Ukraina, vilket utlöste farhågor om ytterligare militära åtgärder. Ryssland var den största leverantören av naturgas och olja till EU under 2021, vilket stödde energipriserna. Detta förvirrar en redan ansträngd energimarknad, där oljepriserna redan har stigit med 20 procent för i år. Med tanke på de nuvarande höga inflationsnivåerna kommer beslutsfattarna att vara oroliga, särskilt eftersom högre kostnader på utbudssidan är betydande bidrag till stagflation - en politikers mardröm.

Featured Image by John R Perry from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}