USDOLLARs kortsiktiga analys pekar uppåt

  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)

I gårdagens vittnesmål inför House Financial Service Committee på Capitol Hill föreslog Fed-chefen Jerome Powell en höjning med 25 punkter den 16 mars. Denna höjning kommer när finansmarknaden våndas efter Rysslands invasion av Ukraina. Powell sade att det är för tidigt att säga något säkert, men för tillfället kommer vi att fortsätta försiktigt enligt den plan som föreslogs före invasionen av Ukraina (barrons.com). Inflationen ligger på nivåer som gör det nödvändigt för centralbanken att ingripa i enlighet med sitt prisstabilitetsmandat. Dessutom antydde Fed-chefen att den amerikanska ekonomin är tillräckligt stark för att tåla högre räntor och att arbetsmarknaden fortfarande är robust. Denna hållning stabiliserade statspappersräntorna och återspeglades i dollarn

Det vänstra diagrammet nedan visar den dagliga heikin ashi (HA) för FXCM:s dollarkorg, USDOLLAR. HA är en trendföljande indikator och är blå, vilket indikerar en uppåtgående bias. Dessutom ligger HA-positionen i USDOLLAR:s uppåtgående zon, mellan de övre blå och övre röda banden. Diagrammet till höger är timtidsramen för USDOLLAR. De trendföljande EMA:erna har korsat varandra i bullish riktning och stochastiken har vänt uppåt (svarta ellipser). Om den rör sig in i 80+-områdena (blå pil) och håller sig kvar kommer ett underliggande hausse-momentum att utvecklas. Ju längre stochastiken kan behålla sin övre femtondel, desto större är sannolikheten för en ytterligare förstärkning av grönboken. Detta tecken på styrka kommer att bekräftas om tim-EMA:erna utvecklar vinkel och separation.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}