USD/JPY optimistisk inom Ichimoku-molnet

  • USDJPY
    (${instrument.percentChange}%)

USD/JPY Analys

Den japanska ekonomin växte med 2,2 % på årsbasis under andra kvartalet enligt gårdagens preliminära uppgifter, vilket är en imponerande återhämtning från minskningen med 0,1 % under första kvartalet (reviderad till 0,5 %). Detta ger utrymme för Bank of Japan att börja tänka på en mindre duvaktig väg, men tjänstemännen har inte visat någon sådan benägenhet, trots den senaste tidens inflationsuppgång.

KPI exklusive färska livsmedel överskred centralbankens mål på 2 % i april och har legat över denna nivå sedan dess. Marknaderna förväntar sig nu de senaste inflationssiffrorna, som offentliggörs på fredag. På onsdag kommer investerarna att söka mer insikt i Feds tänkande med redovisningen av det senaste policybeslutet, vilket kan avgöra nästa steg för USD/JPY.

Förväntningarna kring centralbankens nästa drag har avtagit efter de mjukare inflationssiffrorna förra veckan, då headline KPI dämpades till +8,5 % på årsbasis i juli. I skrivande stund förutspår CME:s FedWatch Tool en mindre räntehöjning på 0,5 % i september, med 61,5 % sannolikhet. [1]

Denna avkylning av inflationen och marknadens prissättning kring Feds åtstramningsbana, drev USD/JPY in i en negativ, vecka. Som vi hade påpekat i vår senaste analys är det dock svårt att rättfärdiga mer svaghet, med tanke på den starka policyskillnaden och viktiga tekniska nivåer.

Sedan dess har dollarn försvarat 38,2 % Fibonacci-värdet för årets Low/High-rally (129,48) och den nedre gränsen för det dagliga Ichimoku-molnet. Den bibehåller sin förmåga att återvända över EMA 200 (svart linje) och driva mot nya månatliga toppar (135,59), medan en ihållande styrka som gör att den kan titta mot 139,41 inte är lätt på kort sikt.

Å andra sidan hade USD/JPY misslyckats med att klara EMA200 under studsandet i början av augusti och under denna nivå befinner den sig i en prekär situation. Som sådan kan vi se ett återtest av mitten av 131,00, men 130-38-129-48-regionen är avlägsen i detta skede.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 08 okt 2022 https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html#

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}