USD/JPY stiger, eftersom marknaderna övervakar situationen i Ukraina

  • USDJPY
    (${instrument.percentChange}%)

USD/JPY - H4

Rysslands president Putin erkände igår två separatisterritorier i östra Ukraina [1] och enligt Interfax kommer den ryska militären att utföra "fredsbevarande funktioner" [2].

Ukrainas president Zelensky tror att en bred upptrappning från Rysslands sida inte kommer att ske [3].

Västmakterna fördömde det ryska agerandet och planerar redan sanktioner. EU-kommissionens ordförande von der Leyen meddelade att "Ett första paket med sanktioner kommer att läggas fram formellt i dag " [4] och Storbritanniens regering offentliggjorde en rad åtgärder .

Den japanska yenen sjunker i dag när marknaderna försöker att borsta bort gårdagens riskaversion, men situationen är fortfarande spänd, vilket kan begränsa parets uppsida. USD/JPY återvänder över sitt EMA200 och detta ger möjlighet att pressa sig mot mitten av 115,00, men januaris fleråriga toppar är avlägsna (116,35).

Trots dagens pigga stämning är dollarn sårbar för ett återtest av den nedre gränsen för det dagliga Ichimoku-molnet (vid cirka 114,40-50). Molnet hade gett stöd under de föregående dagarna som vi förväntade oss och det kommer troligen att krävas en ny katalysator för en större nedgång mot och 114,14.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 22 feb 2022 http://en.kremlin.ru/events/president/news/67829

2

Hämtad 22 feb 2022 https://interfax.com/newsroom/top-stories/73940/

3

Hämtad 22 feb 2022 https://www.president.gov.ua/en/news/ukrayina-rozglyane-pitannya-rozrivu-diplomatichnih-vidnosin-73057

4

Hämtad 22 feb 2022 https://twitter.com/vonderleyen/status/1496095277811388416

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}