US30 handlas med försiktighet efter förra veckans återhämtning

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)

US30

Marknaderna är spända då de senaste förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina har lyckats skapa förhoppningar om en fredlig lösning, men det har inte skett något större genombrott, eftersom kriget har gått in på sin 26:e dag.

På söndagen sade Ukrainas president Zelenskij att om förhandlingsförsöken misslyckas "skulle det betyda att detta är ett tredje världskrig " i en intervju med CNN:s Fareed Zakaria. Han upprepade också att han är redo att träffa sin ryske president Putin. [1]

Förra veckan inledde den amerikanska centralbanken Federal Reserve sin räntehöjningscykel, med en aggressiv åtstramningsbana framför sig. De officiella prognoserna visar på ytterligare cirka sex höjningar i år, med en medianprognos som nu ligger på 1,9 %. [2]

Den amerikanska aktiemarknaden blev inte skrämd av Feds hökaktiga åtgärder, eftersom dessa hade varit väl telegraferade, och US30 avslutade sin bästa vecka för året. Mer än så, den lyckades gå till lönsamt territorium denna månad, efter den dåliga inledningen av året, och stängde väl över sina 200Days och 200H4s EMAs.

Detta för in det dagliga Ichimokou Cloud i sitt sikte (35 000-35 100), över vilket den kommer att kunna titta mot förra månadens högsta nivå (35 870), även om det förmodligen är tidigt för det.

Trots förra veckans betydande framsteg börjar indexet den nya på bakfoten, och Relatve Strength Index (RSI) pekar på överköpta nivåer. Detta håller risken för en reträtt till EMA200 vid liv (34 00-34 050), men det skulle behövas en katalysator för dagliga stängningar under denna, vilket skulle skifta bias tillbaka till nedsidan och kunna exponera till 33 152.

Dagens ekonomiska kalender är ganska lätt, men marknaderna inväntar Fed Chair Powell, som är på tapeten klockan 16:00 GMT.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 21 mar 2022 https://www.youtube.com/watch

2

Hämtad 02 jun 2023 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20220316.pdf

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}