US30 visar tecken på relativ styrka mot NAS100

Det översta diagrammet nedan visar den månatliga relativa styrkan för FXCM:s CFD:er för DJI och NDX, dvs. US30/NAS100 (RS). Analysens utgångspunkt är den streckade röda vertikala linjen daterad den 02 september 2002. Det mellersta diagrammet visar RSI för RS. Slutligen visar det nedre diagrammet den amerikanska 10-åriga statsobligationen med en överlagring av ett 12-månaders enkelt glidande medelvärde. Det finns flera observationer att göra:
* US30 sjönk mot NAS100 under denna period (svart nedåtgående trendlinje).
* RSI höll sig för det mesta under 50, den björniga sidan av oscillatorn under perioden (blå rektangel).
* Räntorna sjönk från cirka 4,00 procent till den nuvarande nivån på 1,93 procent.

Från dessa observationer kan vi dra följande slutsatser: När avkastningen sjönk gynnades NAS100 mycket mer än US30 på grund av dess egenskaper när det gäller pengarnas tidsvärde. Denna kausalitet resulterade i den sjunkande RS (svart trendlinje) och den svaga RSI (blå rektangel). Vi gör ytterligare observationer:
* Det fanns tillfällen då US10-årsräntan rörde sig över sitt 12-månaders SMA, vilket matchade med positivitet i RS:s RSI (gröna ellipser).
* Dvs. det fanns fickor av RS-styrka för US30 och svaghet för NAS100.
* Denna styrka är inte ett absolut förhållande, vilket man såg mellan 2008 och 2009 (röd fyrkant). Denna avvikelse kan bero på chocken från den globala finanskrisen (GFC), även om detta inte är definitivt.

Vi uppmärksammar den högra delen av diagrammet. US-10Yr Treasury ligger över sitt 12-månaders SMA (nedre röda ellips). Dessutom är RSI på väg mot den starka sidan av RSI, över 50 (övre röd ellips). Vi måste övervaka detta noggrant eftersom inflationstrycket löper på med förändringstakter som senast sågs i början av 1980-talet. Denna dynamik kan vara tillräckligt stark för att driva RSI över 50 och hålla sig över denna nivå, vilket återspeglar en mycket annorlunda teknisk bild från den 2 september 2002 till den nuvarande perioden. Om det finns en ny dynamik med orsak och verkan kan RS vända med US30 som visar uthållig styrka mot NAS100. Man behöver inte leta särskilt långt för att göra det grundläggande fallet på grund av NAS100:s känslighet för högre räntor. Feds höjningscykel inleds den 16 mars - frågan är om det blir 25 bps eller 50 bps Det senare kan vara en katalysator för nya RSI-positioneringar när kapitalet omfördelas. Vi medger att detta är spekulativt i detta skede men fortsätter att övervaka det.

Featured Image by PixxlTeufel from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}