US30 stiger med 2 % inför viktiga marknadsdata

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)


Källa: www.tradingview.com

FXCM:s US30 CFD klättrade med 2 % igår. Denna appreciering flyttade indexet från sin svaga zon, mellan de nedre blå och röda banden, till sin neutrala region, mellan de blå banden (grön kvadrat). På relativ basis är detta en rörelse av styrka

Bollingerbanden klämmer också närmare varandra, och Bollinger Width (nedre indikator) har sjunkit under 0,05 (blå streckad linje). Bollingers teori menar att smalare band indikerar lägre volatilitet och är det ordspråksmässiga lugnet före stormen. Dvs. en expansion av volatiliteten är att vänta. Idén har dock inte mycket att säga om riktningen på ökningen

Kanske den relativa styrkan, som anges ovan, tyder på en riktningsförändring. Den kommer dock före väsentliga marknadsnyheter. KPI kommer att offentliggöras i dag kl. 13.30 GMT, med konsensus på 7,3 % YoY - lägre än förra månadens 7,7 % YoY. Måttlighet kan innebära en mer duvaktig Fed-politik, vilket kommer att vara en medvind för aktier. En överraskning på uppsidan kan dock innebära en mer aggressiv strategi, särskilt på terminalräntenivån - en motvind för aktiemarknaden

En annan datapunkt att hålla i minnet är Fed-höjningen på onsdag och Fed-chefens presskonferens. Hans ton kommer att vara helt avgörande och marknadsrörande, med en mer hökaktig leverans som pressar mot US30, trots gårdagens uppgångar.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.