Amerikanska aktiemarknader visar motståndskraft

Dagliga diagram

De amerikanska marknaderna visar tecken på motståndskraft. Nedan finns de dagliga diagrammen för FXCM:s CFD:er för Dow Jones Industrial (US30), S&P 500 (SPX500) och Nasdaq (NAS100). Före invasionen var den amerikanska 10 Yr. Treasury yield var strax över 2 % (16 februari). Den gappade ner på nyheten om den ryska invasionen av Ukraina förra veckan då pengar flödade till säkra hamnar, och avkastningen ligger för närvarande på 1,78 %. De lägre avkastningarna verkar återspeglas i aktievärderingarna eftersom diskonteringsräntan sjunker. Under de senaste två handelsdagarna har prisutvecklingen drivit SPX500 och NAS100 upp i sina respektive neutrala zoner, mellan de blå banden. US30 släpar efter men handlas på gränsen mellan de svaga och neutrala områdena. Dessutom har deras stochastik hoppat över 20 och pekar uppåt. Nyckeln är att bygga upp ett underliggande uppåtgående momentum härifrån.

Timdiagram

Alla tre timindex har rört sig från sina respektive svaga områden till sina neutrala zoner. Denna rörelse är positiv och betraktas som en hausseutveckling. För att motståndskraften ska bestå måste dock stochastiken röra sig in i sina övre kvintiler och indexen röra sig in i sina respektive hausseområden, mellan de övre blå och röda banden (pilar). Om marknadsdeltagarna kan upprätthålla denna kortsiktiga tjurighet kommer stochastiken på dagschemat att hjälpa till att bygga upp det underliggande tjuriga momentum som nämns ovan.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.