USA:s president Biden tillkännager förbud mot rysk olja

  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

USA förbjuder rysk olja

USA:s president Biden har just meddelat att olja från Ryssland inte längre kommer att accepteras i USA:s hamnar, vilket innebär en upptrappning av de senaste sanktionerna mot landet som en vedergällning för invasionen i Ukraina. [1]

Vita huset hade öppnat dörren för en sådan åtgärd, men det hade funnits en viss tveksamhet att trycka på avtryckaren, med tanke på den stigande inflationen som har varit en ständig huvudvärk för Bidenadministrationen.

I söndags meddelade Pelosi, talman i USA:s representanthus, att lagstiftarna redan håller på att utreda en lagstiftning som "skulle förbjuda import av rysk olja och ryska energiprodukter till USA ", vilket satte press på Vita huset att agera först. [2]

USA:s utrikesminister Blinken hade i en CNN-intervju i söndags konstaterat att "Vi för nu mycket aktiva diskussioner med våra europeiska partner om att förbjuda import av rysk olja till våra länder ". [3]

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Europeiska unionen följde inte Förenta staterna eftersom den är mycket mer beroende av ryska energileveranser, men tillkännagav tidigare en plan för att minska sitt beroende. Europeiska kommissionen föreslog en plan för att göra Europa oberoende av ryska fossila bränslen långt före 2030, vilket kan minska EU:s efterfrågan på rysk gas med två tredjedelar före årets slut. [4]

Rysk energiförsörjning

Ryssland är världens tredje största oljeproducent efter USA och Saudiarabien, med en total produktion på 11,3 miljoner fat/dag i januari, enligt Internationella energiorganet (IEA). Landet är också den största exportören och exporterade 7,8 miljoner fat/dag i december 2021. [5]

USA:s exponering för rysk olja är relativt begränsad, med endast cirka 7 % av oljeimporten som kommer från landet 2020. [6]

Europeiska unionen importerar 90 % av sin gasförbrukning, och Ryssland står för cirka 45 % av denna import, i varierande omfattning i de olika medlemsstaterna. Ryssland står också för cirka 25 % av oljeimporten och 45 % av kolimporten. [4]

USOIL

USOIL utökar sin uppgång till nya nivåer som inte setts sedan juli 2008 och ökar med mer än 5 % på dagen, i skrivande stund.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 08 mar 2022 https://twitter.com/i/broadcasts/1ZkKzbqezRvKv

2

Hämtad 08 mar 2022 https://www.speaker.gov/newsroom/3622

3

Hämtad 08 mar 2022 https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-nbc-meet-the-press-with-chuck-todd/

4

Hämtad 08 mar 2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

5

Hämtad 08 mar 2022 https://www.iea.org/reports/russian-supplies-to-global-energy-markets/oil-market-and-russian-supply-2

6

Hämtad 26 feb 2024 https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.