Amerikanska storbolagens kortsiktiga styrka i en långsiktig svaghet

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)
  • SPX500
    (${instrument.percentChange}%)
  • US30
    (${instrument.percentChange}%)

Långsiktiga diagram

Nedan visas de dagliga diagrammen för FXCM:s CFD:er för DJI (US30), SPX (SPX500) och NDX (NAS100). US30 är till vänster, SPX500 i mitten och NAS100 till höger. Alla tre indexen handlas i sina respektive svaga områden, mellan de nedre blå och nedre röda banden. Den förhärskande orsaken är en allmän risk-off-sentiment på grund av spänningarna mellan Ryssland och Ukraina. I går beordrades ryska styrkor in i två utbrytarregioner i östra Ukraina, vilket utlöste farhågor om ytterligare militära åtgärder. Den ökande upptrappningen har bidragit till osäkerhet när räntorna ökar, t.ex. handlas den amerikanska 10-åriga obligationen för närvarande till 1,94 %. De högre räntorna sätter press på nuvärdena, särskilt tillväxtföretagens, vilket nu förvärras av utsikterna till militär upptrappning och stigande energipriser. De respektive indexstokastikerna har ännu inte sjunkit ner i sina lägre kvintiler, men indexvärdena kommer troligen att vara under press om de faller under 20 och håller dessa positioner.

Kortsiktiga diagram

Nedanstående timdiagram visar en annan känsla än de långsiktiga diagrammen ovan. Alla tre indexen handlas i sina respektive styrkeområden, mellan de övre blå och röda banden. Dessutom visar varje index Bollinger Bands tecken på expansion, dvs. den kortsiktiga volatiliteten ökar. NAS100:s stochastik (till höger) har rört sig över 80, vilket tyder på ett robust kortsiktigt uppåtgående momentum. Ju längre stochastiken kan hålla sig över 80, desto större är oddsen för att priserna kommer att öka under dagens session. De två andra stochastikerna är också på väg mot sina 80-områden. Långsiktiga trender är mer betydelsefulla än deras kortsiktiga motsvarigheter. Därför måste de mer långsiktiga tidsramarna flytta ut ur sina svaga punkter mellan de blå banden i sina respektive neutrala områden. Annars kan den kortsiktiga studsen bli kortvarig. Vi fortsätter att övervaka.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}