UKOil backar efter att ha nått en toppnotering på 133 dollar per fat förra veckan

  • UKOil
    (${instrument.percentChange}%)

I en [tidigare artikel] (https://www.fxcm.com/uk/insights/oil-gaps-up-on-open-as-russian-oil-ban-considered/) frågade vi oss om förra veckans öppna gap för oljan var en runaway eller ett exhaustion gap? Nedan betraktar vi 4-timmarsdiagrammet för FXCM:s CFD för Brent, UKOil. Det verkar vara av utmattningsvarianten, eftersom det nu har stängt. Dessutom har vi inkluderat ett trippel glidande medelvärde för att mäta det nuvarande sentimentet. Det gröna kortsiktiga glidande medelvärdet (SMA) ligger under det orange mellanliggande SMA, och det orange mellanliggande SMA ligger under det röda mer långsiktiga SMA.

Vi noterar också att det röda SMA har vänt nedåt (svart ellips). Denna formation är nedåtgående. Så länge den håller i sig är momentumet vinklat nedåt och rädslan för stagflation minskar. Detta är dock starkt beroende av geopolitiken kring den ryska invasionen av Ukraina. De två länderna ska återuppta fredssamtalen, och varje upptrappning kommer sannolikt att störa SMA:s nedåtgående flöde. Ukraina försöker säkra ett eldupphör och ett tillbakadragande av ryska trupper från sitt territorium.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.