Forex Trading Tools and Strategies

  • Hur du säkrar din portfölj med hjälp av CFD:er

    Som näringsidkare har du säkert strategier och preferenser i åtanke när du bygger upp en personlig investeringsportfölj. Det kan drivas av ett intresse för - eller kunskap om - en specifik bransch. Kanske har du en portfölj som innehåller traditionella aktier? Eller kanske har du ett skarpt öga för marknader med attraktiva spreadar och volatilitet? Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer är det värt att veta hur du säkrar din portfölj…

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.