SPX500 stöds efter en dålig veckostart & inför nyckeldata

  • SPX500
    (${instrument.percentChange}%)

SPX500-analys

Marknaderna har övervägt en långsammare takt för räntehöjningar från den amerikanska centralbanken, vilket har stöttat Wall Street. De senaste Fed-protokollen har pekat på en sådan riktning, men också på ytterligare åtstramningar och en högre terminalränta än vad som tidigare förväntats. [1]

Den innevarande veckan inleddes med hökaktiga kommentarer, då Bullard uttryckte sin övertygelse om att marknaderna "underskattar lite " riskerna med en mer aggressiv än mindre aggressiv hållning [2]. Tillsammans med en bredare riskaversion till följd av Kinas Covid-19-situation och relevanta protester fick SPX500 en dålig veckostart.

Idag finner den dock stöd, då sentimentet förbättras i samband med förhoppningar om att Kina kommer att mjuka upp sin strikta noll-Covid-strategi, även om inget riktigt meningsfullt har tillkännagivits hittills. Marknaderna kommer också att titta på en rad viktiga datapunkter från USA under veckan, vilket kan sporra volatiliteten och avgöra indexets bana. Dessa inkluderar PCE-inflationen, jobbrapporten och ett tal av Fed-chefen Powell.

SPX500 är på väg mot sin andra raka lönsamma månad, men misslyckades med att sätta nya toppar under den föregående semesterförkortade veckan. Detta skapar risk för ytterligare tryck mot 3 920-00-regionen, som inkluderar 23,6 %-fibonacci av oktoberlåg/novemberhögsta uppgången och EMA200. Det är ett kritiskt sammanflöde som har förmågan att stödja indexet, även om dagliga stängningar under det kan påskynda en nedgång till 3.833-12.

Över EMA200 sitter tjurarna i förarsätet och kan förlänga sin tvåmånadersuppgång till nya toppar (4.043), men det krävs en katalysator för ytterligare vinster förbi den nedåtgående trendlinjen från januaris rekordhöjder, vid cirka 4.100.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 29 nov 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20211103.htm

2

Hämtad 28 jan 2023 https://www.stlouisfed.org/from-the-president/video-appearances/2022/bullard-marketwatch

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}