SPX500 på bakfoten inför inflationen enligt det amerikanska konsumentprisindexet & den senaste vinstsäsongen

 • DAL.us
  (${instrument.percentChange}%)
 • JPM.us
  (${instrument.percentChange}%)
 • NFLX.us
  (${instrument.percentChange}%)
 • SPX500
  (${instrument.percentChange}%)
 • TSLA.us
  (${instrument.percentChange}%)

Inflation, rädsla för recession & penningpolitisk åtstramning

Federal Reserve inledde en snabb penningpolitisk åtstramning under det andra kvartalet för att bekämpa den stigande inflationen, efter att redan ha genomfört räntehöjningar till ett värde av 150 baspunkter. Detta kulminerade i juni, då tjänstemännen beslutade att höja räntan med 0,75 %, vilket var den största uppjusteringen på nästan trettio år

Det historiska beslutet kom efter att den amerikanska KPI-inflationen hade stigit till 8,6 % och de högsta nivåerna sedan december 1981. De senaste uppgifterna om konsumentprisindex är väntas på onsdag, två veckor före Feds nästa policymöte, där förra veckans protokoll, liksom kommentarer från Powell och andra tjänstemän, pekar på en räntehöjning med 50 eller 75 räntepunkter.

Höga energipriser, globala störningar i leveranskedjan, Covid-19-situationen i Kina och naturligtvis den åtstramande monetära miljön har väckt farhågor om stagflation och recession. Fed har dock i stort sett avfärdat dessa farhågor, där guvernör Waller till exempel kallade dem "kind of overblown " i förra veckan [1], medan Bullard i måndags uttryckte förtroende för att banken kan få ner inflationen utan att störa ekonomin. [2]

SPX500 Aanlysis

Feds aggressiva och tidigarelagda räntehöjningscykel och den relevanta recessionsrädslan har lett den amerikanska aktiemarknaden till ett uselt andra kvartal. SPX500 slutade juni i björnterritorium, eftersom den hade raderat mer än 20 % från rekordhöjderna i januari

Det nya kvartalet började lite bättre, men försöket till återhämtning begränsades av EMA200 (svart linje) och har en dålig vecka hittills. Som sådan är den fortfarande sårbar för de lägsta nivåerna från juni 2022 (3 637), men björnarna kommer troligen att behöva nya impulser för det, vilket skulle kunna öppna dörren mot och bortom 3 501.

Den nuvarande månaden är positiv hittills och SPX500 kan få chansen att ta en ny chans mot 3 900-19, över vilket den kortsiktiga bias skulle pausa. Uppsidan ser dock ogynnsam ut och det skulle krävas en ihållande förbättring av stämningen för att SPX500 ska utmana den nedåtgående trendlinjen från topparna i mars (4 060-70).

Säsongen för vinstuttag inleds

Mot denna bakgrund kommer marknaderna inte bara att fokusera på inflationen utan även på den senaste vinstsäsongen, som inleds denna vecka. Det är storbankerna som får bollen att rulla och Wall Street verkar vara beredd på att få en smäll på sina resultat

Högre räntor anses generellt sett vara bra, men bankerna bryr sig mest om de längre räntorna, inte de kortare, som är de som får skjuts upp av Feds tidigarelagda höjningscykel. Detta har orsakat en inversion i avkastningskurvan, där de tvååriga räntorna i skrivande stund är högre än de tioåriga, vilket ofta ses som ett tecken på en annalkande recession.

Fed-chefen i Kansas City, Ms George, som var skiljaktig vid junimötet, uttryckte på måndagen en viss oro över den aggressiva åtstramningstakten och varnade för "implikationer för avkastningskurvan och traditionella banklånemodeller ". [3]

JP Morgan rapporterar på torsdag, men denna vecka kommer vårt fokus att ligga på Delta Airlines Inc som rapporterar på onsdag. Flyg- och resebranschen har återhämtat sig från Covid-19-chocken och efter ett stabilt första kvartal uppgraderade Delta nyligen sina prognoser för det andra kvartalet och ser intäkterna helt återställda till nivåerna före pandemin för det andra kvartalet 2019. [4]

Branschen står dock fortfarande inför utmaningar till följd av höga energipriser och det kaos som nyligen har uppstått på flygplatser runt om i världen och de inställda flygningarna från många flygbolag.

Nästa vecka riktas uppmärksamheten mot tekniksektorn, där Netflix och Tesla Motors Inc. står ut, som vi behandlade i vår senaste artikel Top 10 Stocks for Q3 2022 - Part 1.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 12 jul 2022 https://www.c-span.org/video/

2

Hämtad 12 jul 2022 https://www.youtube.com/watch

3

Hämtad 12 jul 2022 https://www.kansascityfed.org/Speeches/documents/8875/2022-George-MidAmericaLabor-07-11.pdf

4

Hämtad 24 sep 2023 https://s2.q4cdn.com/181345880/files/doc_downloads/2022/05/Q2-Investor-Update_4pm-5.31.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.