Oil gaps up on open as Russian oil ban considered

  • UKOil
    (${instrument.percentChange}%)
  • USOil
    (${instrument.percentChange}%)

Introduction

Oil gapped up on open, with Brent crude reaching $130.67 and WTI's high at $127.53. The price jumps reflect fears of supply disruptions due to the Russian invasion of Ukraine, with the possibility of a ban on Russian oil and natural gas now being considered. In an interview, US Secretary of State Antony Blinkin said, "We are now talking to our European partners and allies to look in a coordinated way at the prospect of banning the import of Russian oil while making sure that there is still an appropriate supply of oil on world markets" (www.cnbc.com). Current sanctions have avoided bans on Russian oil exports. Nevertheless, buyers are presently avoiding Russian oil to a large degree.

Weekly Charts

The chart on the left is FXCM's CFD for Brent, UKOil. The CFD for WTI is on the right, USOil. Both instruments gapped up on open for this week on the potential Russian energy ban. We describe two scenarios:

  1. The runaway gap, with increased activity due to the expectation of higher energy prices and an excess demand in the energy markets. Traders who missed getting in earlier are now scrambling to take long positions. Runaway gaps are inherently emotional trades, and this may be the case here, given the Secretary of State's significant comments.
  2. The exhaustion gap happens at the end of price action, signaling the end of the current trend. These are often mistaken for runaway gaps. Exhaustion gaps are filled relatively quickly after forming. The key here is aggressive profit-taking after their appearance.

Both charts are overbought as per their individual RSI indicators (green rectangles).

Featured Image by John R Perry from Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}