NZD/USD har en solid vecka, men möter motvind inför viktiga nivåer

  • NZDUSD
    (${instrument.percentChange}%)

NZD/USD - H4

Paret fördubblar förra veckans vinster, efter att ha inlett den nuvarande veckan på offensiven, men hade avvisat viktiga tekniska nivåer igår och står inför svårigheter idag.

NZD/USD kan komma att kämpa för att hitta en riktning inför dagens amerikanska KPI-inflation (13:30 GMT), som har förmågan att skapa volatilitet och avgöra nästa steg i rörelsen. I december hade Headline CPI stigit med 7 % - den högsta siffran sedan 1982.

På centralbanksfronten väntas den amerikanska centralbanken Federal Reserve allmänt höja räntan i mars, men frågan verkar vara om det blir en höjning med 25 eller 50 räntepunkter. Fed Clevelands ordförande Loretta Mester, som är röstande, ser inga övertygande argument för det senare, baserat på gårdagens kommentarer enligt Reuters. [1]

Nya Zeelands centralbank ligger långt före sin amerikanska motsvarighet i fråga om penningpolitiska åtstramningar, eftersom den redan har stoppat sin QE och höjt räntan två gånger (till 0,75 %), med nästa beslut på onsdag den 23 februari.

Kiwi visar obeslutsamhet idag, men är fortfarande nära nyckeln 0,6700-15, där EMA200 och 50 % Fibonacci för det senaste benet nedåt sammanfaller. Ett brott ovanför kan öppna dörren för en uppgång bortom mitten av 0,6700, men 0,6805-17 har en hög svårighetsgrad i detta skede.

Å andra sidan verkar dess senaste återhämtning vara överextenderad och paret är sårbart, så länge det inte klarar 0,6700-15. Därmed finns det risk för ett brott mot den uppåtgående trendlinjen från januaris 2022-lågpunkter (vid cirka 0,6640), samtidigt som det sannolikt kommer att krävas en katalysator för en större nedgång mot och under 0,6588.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 31 maj 2023 https://www.reuters.com/world/us/feds-mester-says-she-doesnt-see-compelling-case-start-with-50-bps-rate-hike-2022-02-09/

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}