NAS100 tyngdes av Feds hökaktiga budskap

  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)

NAS100-analys

Den amerikanska centralbanken höjde räntan med 50 baspunkter på onsdagen, i en nedtrappning från en serie historiskt stora höjningar med 0,75 procent. Detta var dock till stor del ett hökaktigt resultat då banken bibehöll sin guidning "pågående höjningar " och tjänstemännen uppgraderade sina förväntningar på den lämpliga policybanan. [1]

Baserat på gårdagens uppdaterade sammanfattning av den ekonomiska prognosen (SEP) räknar tjänstemännen med att styrräntan kommer att nå en topp på 5,1 % nästa år, från endast 4,6 % tidigare - vilket innebär ytterligare höjningar på 75 räntepunkter.

Den aggressiva retoriken och den högre terminalräntan tynger NAS100 som genomborrar det övre bandet av det dagliga Ichimoku-molnet och EMA200. Detta skapar risk för nedgång mot 11 213-11 080-regionen, även om det kommer att krävas en ny katalysator för ytterligare försvagning som kommer att sätta 2022 års bottennivåer (10 437) i fokus.

Marknaderna verkar inte vara övertygade om att Fed kommer att höja räntan med så mycket som prognostiseras, eftersom CME:s FedWatch Tool tilldelar den högsta sannolikheten till en slutränta på 5,00 % och även föreslår räntesänkningar inom 2023. [1]

Nedgången i NAS100 verkar vara lite undermålig och indexet kommer från en serie högre toppar. Som sådant har det inte förlorat förmågan att återta 12K-handtaget, men en hållbar återhämtning förbi 12 468 kan visa sig svårfångad på kort sikt.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

I vilket fall som helst krävs försiktighet eftersom marknaden fortfarande smälter Feds beslut och tittar på resten av den ekonomiska kalendern, för detaljhandelsförsäljning och PMI.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 15 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcpresconf20221214.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.