NAS100 nedstämd inför Fed och Big Tech-vinster

  • FAANG
    (${instrument.percentChange}%)
  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)

NAS100-analys

Detta är en datatung vecka med marknaderna som väntar på penningpolitiska beslut från tre stora centralbanker, med den amerikanska Fed som inleder på onsdag. Marknaderna förväntar sig ytterligare en återhållsamhet i åtstramningstakten, då CME:s FedWatch Tool förutspår en liten räntehöjning med 25 baspunkter. [1]

Politikerna avstod från någon meningsfull pushback mot denna marknadsprissättning, medan vissa av dem omfamnade den. Fed har dock bibehållit sin hökaktiga hållning och kan signalera fler åtgärder framöver, eftersom December Summary of Economic Projections föreslår en medianterminalränta på 5,1 %. [2]

Investerarna väntar också med spänning på en rad resultatrapporter från tekniska tungviktare, främst Meta Platforms, Apple, Amazon.com och Alphabet, som tillsammans med Netflix ofta kallas FAANG-gruppen. Resultatet av deras annonssegment och molnverksamhet kommer att vara några av fokuspunkterna.

Det bredare sentimentet är inte gott i dag, trots optimistiska data från Kina och uppgraderade tillväxtprognoser från Internationella valutafonden, eftersom investerarna verkar försiktiga inför de kommande viktiga händelserna, som kan sporra volatiliteten och avgöra NAS100:s bana.

Det tekniktunga indexet är nu sårbart för EMA200, men det bredare området 11 500-11 300 utgör en stark stödbas som kan hålla tillbaka ytterligare tryck. Dagliga stängningar under detta skulle pausa uppåtmomentumet och skapa utrymme för rörelser under 11 000, men detta skulle kräva en överraskning från Fed.

NAS100 inledde dock veckan med tremånadershögsta (12 253) och går mot en lönsam månad. Över EMA200 är risken tydligt på uppsidan och tjurarna har möjlighet att sätta högre toppar, men 12 883 ser för närvarande avlägset ut.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 31 jan 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

2

Hämtad 27 feb 2024 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20221214.pdf

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.