NAS100 försiktiga inför högprofilerade resultat

  • MSFT.us
    (${instrument.percentChange}%)
  • NAS100
    (${instrument.percentChange}%)
  • TSLA.us
    (${instrument.percentChange}%)

NAS100-analys

Wall Street tog en smäll i mitten av förra veckan, efter att en rad dåliga ekonomiska rapporter hade väckt farhågor om en recession. Mest anmärkningsvärt var att både detaljhandelsförsäljning och industriproduktion uppvisade sin största nedgång på minst ett år förra månaden.

Dessa nedslående uppgifter tillsammans med mjukare PPI-siffror stöder dock en avmattning av den amerikanska centralbankens åtstramningstakt. Marknaderna förväntar sig ytterligare en nedtrappning, eftersom CME:s FedWatch Tool prisar in en räntehöjning med 25 baspunkter vid det kommande mötet. [1]

Strax före den lugna perioden upprepade Fed-tjänstemännen sin hökaktiga hållning, men vi såg inte någon meningsfull pushback mot den tama marknadsprissättningen. Faktum är att vissa beslutsfattare omfamnade dessa förväntningar, till exempel guvernör Waller som kortfattat förklarade att "i currently favor a 25-basis point increase " at the next meeting. [2]

Detta hjälpte NAS100 till ett tvådagarsrally, men är försiktig idag då investerarna ivrigt väntar på kvartalsresultat från tungviktare inom teknikbranschen. Microsoft rapporterar i dag efter marknadens stängning, kort efter att ha meddelat en minskning av personalstyrkan med 5 % [3]. Tesla Motors släpper sina resultat för det fjärde kvartalet på onsdag, efter att redan ha rapporterat rekordleveranser, men 2022 års tillväxt missade målet på 50 %.

Marknadsdeltagarna väntar också på de preliminära siffrorna för BNP Q4 och PCE-inflationen från USA, som väntas på torsdag respektive fredag.

NAS100 har täckt större delen av förra månadens förluster på grund av optimism för en Fed-omsvängning, med vinster på cirka 8 % hittills i januari. Detta placerar 12 224 i sitt sikte, men tjurarna kommer troligen att behöva nya impulser för att ta ut det och trycka ännu högre.

Å andra sidan ser rörelsen ut att vara utsträckt vid denna tidpunkt och NAS100 är under press idag. En nedgång mot nyckelområdet 11 3500-11 267 skulle inte vara överraskande, men det skulle krävas en betydande försämring av sentimentet för dagliga stängningar under detta som skulle kunna pausa den uppåtgående bias.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 24 jan 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

2

Hämtad 24 jan 2023 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/waller20230120a.htm

3

Hämtad 30 nov 2023 https://blogs.microsoft.com/blog/2023/01/18/subject-focusing-on-our-short-and-long-term-opportunity/

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.