Motion om att eventuellt förbjuda bitcoin avslogs i omröstning i EU-parlamentets utskott

Enligt coindesk.com avslog Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor igår ett förslag om att begränsa användningen av proof-of-work. Rösterna summerade 30-23, med sex utskottsmedlemmar som avstod från att rösta. Proof-of-work lägger till nya block av transaktioner till en blockkedja och är en otroligt energikrävande process. Om den föreslagna regeln hade antagits hade den kunnat förbjuda bitcoin i EU:s 27 medlemsstater.

Vi noterar att det dagliga bitcoindiagrammet nedan visar kryptot i sin neutrala zon, mellan de blå banden. Vi har dock lagt till heikin ashi (HA) som ett overlay, en trendföljande indikator. HA är röd, vilket betecknar svaghet. Den centrala pivoten, P, på timdiagrammet till höger är en avgörande nivå. Om den misslyckas med att locka till sig ett bud som stöd bör marknadsaktörerna övervaka stochastiken på timdiagrammet. Den kan antyda ett byggande björnmomentum om den bibehåller eller oscillerar nära nuvarande nivåer (grön rektangel)

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}