Marknaderna hoppar på Putins kommentarer

  • US30
    (${instrument.percentChange}%)
  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Under sitt möte med Vitrysslands president Lukasjenko kommenterade president Putin att "det finns vissa positiva förändringar, säger förhandlare på vår sida till mig." Denna kommentar handlar om förhandlingarna mellan Ryssland och Ukraina. Andra kommentarer var bland annat att samtalen äger rum "praktiskt taget dagligen" (forexlive.com). Dessa kommentarer ändrade tonen på marknaderna och US30, FXCM:s Dow Jones Industrial Average CFD, hoppade inom några sekunder. Samtidigt roterade kapitalet ut ur XAUUSD. Det är dock inte lätt att bedöma hur optimistiska dessa kommentarer verkligen är, med tanke på att diskussionen i går i Turkiet mellan de ryska och ukrainska utrikesministrarna inte gav mycket i form av vapenvila eller framsteg när det gäller säker passage för ukrainare från Mariupol, som Ryssland har belägrat. Mot bakgrund av den motstridiga informationen måste US30:s stochastik till vänster gå in i 80+-områdena (grön rektangel), och XAUUSD:s stochastik till höger måste sjunka in i 20-områdena (röd rektangel). Dessa rörelser kommer att signalera att dessa senaste kommentarer tolkas som optimistiska av marknaden. Vi är dock försiktiga eftersom dessa rörelser kan vara förhastade och bleknade av deltagarna.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}