Internationella aktier presterar bättre än amerikanska aktier

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)
  • US30
    (${instrument.percentChange}%)
  • USDOLLAR
    (${instrument.percentChange}%)


Källa: www.tradingview.com

Internationella aktier presterar bättre än sina amerikanska motsvarigheter. Denna överprestation har funnits sedan fjärde kvartalet förra året. I den här artikeln använder vi GER30 som en proxy för internationella aktier och hänvisar till US30, det bäst presterande amerikanska storbolagsindexet.

Det översta diagrammet visar den relativa styrkan (RS) mellan GER30 och US30. RS ligger över sitt 30 veckors exponentiella glidande medelvärde (EMA) och EMA har vänt uppåt som trendbekräftelse.

Det mellersta diagrammet visar RS:s stochastik, ett mått på momentum. Den befinner sig i sin övre kvintil och håller sig kvar (röd rektangel). Det vill säga, det finns ett underliggande momentum som följer med RS. Ju längre detta håller i sig, desto mer sannolikt är det att internationella aktier fortsätter att prestera bättre än amerikanska aktier.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Det nedre diagrammet visar USDOLLAR, som betraktas som en hamn. När dollarn bröt ned under veckan måndagen den 7 november presterade GER30 bättre. Detta beror på att pengar omfördelades till internationella marknader, eftersom pengar drog sig tillbaka från den säkra dollarn och sökte värde på riskmarknader.

Den lägre dollarn stödjer företag som får intäkter utanför USA.

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.