Hur du säkrar din portfölj med hjälp av CFD:er

Hur du säkrar din portfölj med hjälp av CFD:er

Som näringsidkare har du utan tvekan strategier och preferenser i åtanke när du bygger upp en personlig investeringsportfölj. Det kan drivas av ett intresse för - eller kunskap om - en specifik bransch. Kanske har du en portfölj som innehåller traditionella aktier? Eller kanske har du ett skarpt öga för marknader med attraktiva spreadar och volatilitet? Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer är det värt att veta hur du säkrar din portfölj för att minska risken - och hur du gör det med hjälp av CFD:er.

CFD-säkring är ett pålitligt tillvägagångssätt som används av många handlare. Det kan bidra till att maximera den löpande prestandan i en portfölj. Samtidigt kan den skydda befintliga investeringar och minimera de risker du kan möta. En CFD-säkringsstrategi kan också användas när som helst. Du kan använda den när du handlar med historiskt volatila marknader. Eller så kan den visa sig särskilt värdefull i [tider av osäkerhet] (https://time.com/nextadvisor/investing/stock-market-rattled-by-russia-ukraine/). Naturligtvis måste du först veta hur man säkrar en portfölj med denna strategi.

Vad är portföljsäkring?

Nybörjare, mellanliggande eller expert - oavsett vilken nivå av handelserfarenhet du har är det vanligtvis ingen bra idé att lägga alla dina investeringsägg i en och samma korg. Att rikta in sig på ett specifikt instrument eller en specifik marknad kan göra att du blir utsatt om saker och ting börjar röra sig mot dig. Och detta kan lämna dig med endast ett verkligt alternativ för att minska dina förluster - att sälja det du äger för att minska denna exponering

I sådana situationer kan portföljsäkring visa sig vara extremt effektiv. Ditt grundläggande mål är att mildra, minska eller eliminera alla risker som du kan vara utsatt för. Det är en teknik som innebär att man öppnar en position i ett instrument eller på en marknad för att kompensera för eventuella prisrörelser i ett annat instrument eller en annan marknad där man har den motsatta positionen.

Handel med CFD:er är ett av de bästa sätten att säkra din portfölj eftersom de är flexibla och endast kräver en liten insättning för att kunna genomföras. Om du till exempel har aktier i ett flygbolag har du sannolikt en lång position. Om priset på dessa aktier börjar sjunka kan du dock öppna en kort position med hjälp av CFD:er för att kompensera eventuella förluster som uppkommer på grund av detta aktieinnehav.

Fördelarna med att säkra med CFD:er

CFD:er är naturligtvis inte den enda metoden att överväga när man funderar på hur man ska säkra valutarisker (eller annat) i en portfölj. Du kanske finner att andra säkringstekniker är mer relevanta för dina behov - till exempel optioner eller terminer. Men det finns en anledning till att så många investerare väljer CFD:er som sin föredragna säkringsmetod. Här är några av de viktigaste attributen för CFD-säkring.
- Du får en linjär utbetalning från CFD:er. Det innebär att varje uppgång eller nedgång i en underliggande tillgång översätts till en motsvarande uppgång eller nedgång i hur mycket du tjänar eller förlorar.
- CFD:er är mångsidiga derivat. Oavsett marknadssituationen kan du ta en lång eller kort position för att skydda dig mot alla risker som dina investeringar utsätts för.
- Som en produkt som handlas med hävstång är det kapitalbelopp du behöver investera i en handel bara en bråkdel av dess fulla värde. Det innebär också att du kan agera snabbare på flera affärer.
- Genom att använda en CFD-mäklare som FXCM finns det ingen brist på marknader för din CFD-säkringsstrategi. Välj mellan forex, index, råvaror eller aktier - allt är tillgängligt för dig
- Vinster från CFD-säkring är skattepliktiga - men du behöver inte betala skatt på en säkrad handel eftersom den görs på bekostnad av en förlust på din underliggande investering. Du kommer inte heller att drabbas av skatt på aktier som du annars skulle ha sålt om du inte hade säkrat

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Hur man säkrar en portfölj med hjälp av CFD:er

Tror du att CFD:er kan vara det bästa sättet att säkra din portfölj? Låt oss ta en titt på de praktiska aspekterna - och hur du kanske vill gå tillväga. Som en allmän regel vill du inta den motsatta positionen till den marknadsexponering du för närvarande har. Det kan göras på flera olika sätt - från att fokusera på en enskild aktie till att säkra den allmänna marknaden för att skydda en diversifierad portfölj

Ta en defensiv position

Att använda CFD:er är ett kortsiktigt tillvägagångssätt för att kompensera potentiella förluster på långvariga positioner. I många fall kan detta ta formen av aktier som du fysiskt innehar. Skillnaden med CFD:er - naturligtvis - är att du inte äger den underliggande tillgången. En anledning till att portföljsäkring är något att överväga är att marknaderna ofta är volatila. Om det handlar om ett specifikt företag kan värdet på dess aktier påverkas på ett eller annat sätt av handelsresultat, marknadsförhållanden eller världshändelser

Det säger sig självt att aktier inte är exklusiva i detta beteende. Forex och commodities är också populära investeringar för näringsidkare, men de är inte utan sina egna inneboende risker.

CFD-säkring handlar i viss mån om att inta en defensiv position i förhållande till din nuvarande exponering. Möjligheter till blankning erbjuder värde och säkerhet när en marknad är under press eller genomgår en priskorrigering. Det innebär också att underliggande tillgångar inte behöver säljas när deras värde börjar sjunka. Om man tror att det är en kortsiktig händelse kan en näringsidkare absorbera förlusterna på den långa positionen genom att säkra med CFD:er.

Du kan som näringsidkare se till att avyttra aktier (eller andra ägda tillgångar) som faller i värde. Men detta skulle medföra skatt på kapitalvinster. När deras pris rör sig tillbaka i "rätt" riktning måste du sedan köpa tillbaka tillgången. Stämpelskatt blir ett problem med detta tillvägagångssätt. Det är också ett ganska kostsamt sätt att handla på marknaden. CFD:er eliminerar dock kostnadsimplikationerna av detta - vilket gör att du kan behålla tillgången/tillgångarna i det yttersta hoppet om vinster på längre sikt.

Säkring av enstaka aktier

En CFD-säkringsstrategi kan användas för att skydda en position för en enskild aktie - inte minst vid tillfällen då en viss aktie eller en bredare marknad börjar röra sig mot dig. Det är inte ovanligt att se den här typen av strategi antagen av handlare eftersom CFD:er kan replikera storleken på den position du behöver för att kompensera risken för ett fallande pris. Och detta kan göras enkelt och snabbt.

CFD:er prissätts ofta för att återspegla den aktuella marknaden, vilket innebär att det är möjligt att ta en position med noll basrisk.

För att ge ett exempel: Du kanske har aktier i Boeing och en ökning av de globala oljepriserna förutspås. Flygbolagsaktier är inte särskilt mottagliga för sådana händelser, så det förväntas att värdet på Boeing-aktierna kommer att sjunka. Genom att sälja lika många CFD:er som antalet aktier du innehar säkrar du denna position. Och du behöver bara betala en bråkdel av det marknadspriset för att göra affären.

Efter den här punkten finns det tre möjliga utfall:
- Det första är att Boeings aktiekurs stiger - inte sjunker. Om så är fallet kommer du att tjäna genom de aktier som du redan har. Naturligtvis innebär det att du kommer att göra förluster på CFD-handeln
- Om Boeings aktiekurs presterar som prognostiserat och går ned, uppstår en förlust på de aktier du äger, men den kompenseras genom att CFD-handeln avslutas när du tror att priset inte kommer att sjunka lägre
- Om det endast sker en nominell påverkan på Boeings aktiekurs vinner och förlorar du ingenting på någon av dem

Parhandel

En CFD-säkringsstrategi som du kan välja att använda är konceptet parhandel. Detta bygger på tanken att aktiekurserna för företag i en viss sektor sannolikt rör sig i samma riktning, dvs. om ett teknikföretag presterar bra, kommer andra sannolikt också att göra det. Det gäller även valutapar med liknande egenskaper, t.ex. de som rör den amerikanska dollarn.

Denna strategi handlar dock inte nödvändigtvis om att skydda befintliga investeringar.

Ta tekniksektorn som exempel. En parhandel innebär att man går lång på det starkaste företaget och gör det motsatta med det svagaste. Priset på det starkaste företaget bör gå upp högre än det svagaste och inte falla lika lågt. I alla eventualiteter bör en av CFD-affärerna åtminstone kompensera den andra. Du kan till och med vinna (eller förlora) på båda affärerna samtidigt.

Allmänt/marknadssäkring

För handlare med en bredare eller mer diversifierad portfölj kan det bästa sättet att säkra en portfölj med hjälp av CFD:er visa sig vara allmän (eller marknads-) hedging. Istället för flera säkringar mot vissa aktier involverar denna portföljsäkringstaktik index-CFD:er - såsom DAX eller FTSE 100.

Detta kan vara en potentiell lösning för att minska din risk i tider då den ekonomiska prognosen är mindre lovande. Ett exempel är näringsidkare A som äger aktier till ett värde av 200 000 pund i olika FTSE 100-listade företag. Det är möjligt att säkra varje aktieinnehav individuellt, men en snabbare och effektivare strategi är att säkra portföljen genom att gå kort på själva indexet.

Den insättning som behövs kommer att vara minimal på grund av det marginalkrav som är involverat i handeln med denna index-CFD. För att skydda din totala exponering kommer insättningen att vara högst 5 000 pund. UK100 har ett minimivärde på 0,10 pund per punkt hos FXCM. Genom att gå kort på indexet kan en nedgång i värdet på ditt totala aktieinnehav kompenseras.

Det är värt att notera att ytterligare medel behövs i händelse av eventuella förluster på handeln.

Detta är en CFD-säkringsstrategi som även kan fungera i motsatt riktning. Närmare bestämt, om du förväntar dig att marknaden ska återhämta sig, kan det resultera i en vinst att gå lång på en CFD för indexspårning. Det innebär att du inte behöver tänka på vilka aktie-CFD:er (eller fysiska aktier) du ska köpa - eller vilka enskilda tillgångar i din portfölj som inte presterar i linje med den stigande marknaden.

Saker att tänka på

För alla handlare kan det vara avgörande för skillnaden mellan vinster och förluster att veta hur man säkrar sin portfölj. Med det sagt är ingen investeringsstrategi någonsin idiotsäker. CFD-säkring kan vara ett effektivt sätt att minimera din risk. Men det finns inga garantier. CFD-handel i sig kan leda till förluster och det gäller även när den används som en hedgingtaktik.

För att avgöra om det kan vara rätt tillvägagångssätt för din exponeringsnivå finns här några av de viktigaste punkterna att ta hänsyn till vid portföljsäkring med hjälp av CFD:er:

  • Som med alla former av CFD-handel kan hävstången som är involverad förstärka eventuella förluster. Du kommer att vara helt exponerad för marknaden i fråga - även med en relativt liten första insättning. Om du inte tar rätt position kan det kosta dig mer än vad du satte in från början.
  • Säkra en portfölj? När du bestämmer dig för om det är rätt tillvägagångssätt ska du vara säker på att en eventuell säkring kommer att anpassas till din nuvarande exponering. Den ideala säkringen genererar vinster som kompenserar för förluster på annat håll. Om detta inte är korrekt anpassat kommer detta inte att bli resultatet.
  • Det är osannolikt att det är det bästa tillvägagångssättet när marknaden är mer avgjord. Potentialen att kompensera för ett annat innehavs resultat är inte lika framträdande. På en tjurmarknad kan det också vara så att du måste fortsätta att göra marginalbetalningar utan att uppnå några vinster.
  • Det finns avgifter förknippade med handel med CFD:er som du måste ta hänsyn till när du säkrar en portfölj. När du handlar med en mäklare kommer det att finnas avgifter att betala för själva handeln, t.ex. provision. Det kan också förekomma avgifter om du behåller din CFD-position över natten.
  • Slutligen bör portföljsäkring inte användas som en teknik för att behålla ägandet av aktier som har liten långsiktig potential

Vill du säkra din portfölj?

Är det dags att fundera på dina alternativ nu när du vet hur du kan hedga din portfölj? Med olika faktorer som fortfarande påverkar de globala marknaderna vill du sannolikt se till att befintliga investeringar skyddas
Som sådan finns det inget bättre tillfälle än nu att upprätta en CFD-säkringsstrategi

Vår dynamiska plattform ger dig chansen att handla med prisrörelser i ett stort antal aktier, index, råvaror och valutor. Som sådan har vi de instrument du behöver för att utforma den säkringsstrategi som fungerar för dig och dina investeringar

I vissa fall kan vi till och med erbjuda hävstångsgränser på upp till 30:1 när du öppnar en position.

Vi kan erbjuda CFD-handel med låga avgifter och tillgång till marknaderna dygnet runt. Du behöver inte vänta om den underliggande marknaden är stängd eftersom det alltid finns ett alternativ öppet för dig. Du kan aktivera hedging genom att logga in och välja "Hedging Functionality" i dina kontoinställningar

Har du ännu inte registrerat dig? nu och säkra din portfölj genom CFD-handel. Vår plattform har allt du behöver för att lyckas med din CFD-säkringsstrategi

FXCM Research Team

FXCM Research Team består av ett antal av FXCM:s marknads- och produktspecialister.

Artiklar som publiceras av FXCM Research Team har i allmänhet många bidragsgivare och syftar till att tillhandahålla allmänt utbildnings- och informationsinnehåll om marknadsnyheter och produkter.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.