Guldet uppåt på grund av svagare dollar efter Fed-protokollet

  • XAUUSD
    (${instrument.percentChange}%)

XAU/USD Analys

Ädelmetallen föll förra veckan från överköpta nivåer - som vi varnade för i vår senaste analys - och inledde den nuvarande på bakfoten. Den fann dock snabbt förnyat köpintresse, då investerare dumpade USDOLLAR efter onsdagens dåliga PMI och Fed-protokoll.

Redovisningarna från det senaste policymötet betraktades som duvaktiga av marknaderna, eftersom de avslöjade att "en betydande majoritet av deltagarna " anser att en återhållsamhet i räntehöjningstakten "skulle sannolikt snart vara lämplig ", även om tjänstemännen ser högre slutränta än vad som tidigare förväntats. [1]

CME:s Fed Watch Tool prisar in en höjning med 50 baspunkter i december med en sannolikhet på ungefär 75 %, i skrivande stund [2]. Detta skulle innebära en nedtrappning för Fed, efter fyra på varandra följande höjningar med 75 bps.

Den senaste tidens nedgång från överköpta nivåer var begränsad och har gett XAU/USD chansen att samla förnyad styrka, för en push mot 1 808-14. Ett avancemang bortom denna nivå, som skulle föra 1 880 i fokus, kan dock kräva en ny katalysator.

XAU/USD har misslyckats med att hålla sig över 200Days EMA och detta försätter den i en osäker position. Så länge den inte bryter ny mark finns det risk för tryck mot den kritiska regionen 1 721-1 708, som inkluderar 38,2 % Fibonacci för novemberrallyt, EMA200 och den övre gränsen för det dagliga Ichimoku-molnet. Detta område kan stödja ädelmetallen, men dagliga stängningar under det skulle utsätta den för den nedre delen av molnet.

Wall Street håller stängt idag och stänger tidigt på fredagen på grund av Thanksgiving-helgen, vilket också [påverkar handelstiderna för XAU/USD och andra produkter] (https://docs.fxcorporate.com/user-guide/FXCMCFDHolidayHours.pdf). Med tanke på detta krävs försiktighet kring likviditets-/volatilitetsförhållanden.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 24 nov 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20221102.htm

2

Hämtad 06 feb 2023 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}