GER30 optimistisk, testar viktiga nivåer

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 - H4

Det tyska indexet föll i januari, då globala aktier drabbades av geopolitiska spänningar, inflationsoro och utsikter till penningpolitiska åtstramningar. Den nya månaden börjar på bättre humör då indexet körde sin femte vinstdag, trots att tillverkningsaktiviteten backade till 59,8 i januari, från 60,5 tidigare.

GER30 befinner sig vid en kritisk teknisk punkt då det försöker röra sig bortom det dagliga Ichimoku-molnet, EMA200 och den nedåtgående trendlinjen från januaris rekordhöga nivåer, ett område som vi hade lyft fram i den senaste analysen.

Ett brott ovanför kan påskynda rörelsen mot 15 973-15 600, men det kan vara tidigt att tala om nya all time highs (16 302).

Investerarsentimentet verkar vara på en bra plats, men osäkerheten inför torsdagens penningpolitiska beslut från ECB kan begränsa uppsidan, samtidigt som situationen i Ukraina kan tynga igen.

Därmed kan GER30 pressas till nya veckolägsta nivåer (15 539), men det kommer att behövas en katalysator för en större nedgång tillbaka mot 14 840-10-regionen.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}