GER30 dämpad, likgiltig inför en mjukare inflation i euroområdet

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analys

Det tyska indexet kommer från åtta vinstveckor i rad, den bästa serien på fyra år, och är på väg mot ännu en vinstfylld månad. Den innevarande veckan inleddes dock med förluster då marknaderna får tillgång till pandemisituationen i Kina, samtidigt som den mjukare europeiska inflationen inte gör mycket för att hjälpa till.

Preliminära siffror visade att konsumentprisindexet sjönk till +10 % y/y i euroområdet och Tyskland i november, från +10,6 % respektive +10,4 % i oktober. Europeiska centralbanken har höjt räntorna aggressivt sedan höjningen i juli, men har varit vag kring terminen och baserat på de senaste kommentarerna finns det en viss splittring om storleken på nästa steg.

GER30 har tappat fart de senaste dagarna och kör en förlustvecka hittills, vilket skapar risk för en nedgång mot 14 200-12 och 23,6 % Fibonacci för novemberuppgången. Ett brott under denna kan påskynda en korrigering till 38,2 % Fibonacci (14 000-13 983), men det skulle sannolikt krävas en katalysator för detta.

Trots den dåliga veckostarten finner GER30 stöd och har förmågan att pressa sig mot högre toppar (14 583), även om det kan krävas en djupare pullback för det och ytterligare uppgångar mot 15 000-14 960

I vilket fall som helst är resten av veckan laddad med viktiga händelser som kan påverka indexets bana.

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}