GER30 återhämtar sig på grund av förbättrad stämning

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

USA:s förbud mot rysk energi

USA:s president Biden tillkännagav i går ett embargo mot rysk olja, gas och energi och trappade därmed upp sanktionerna mot Ryssland för att landet invaderat Ukraina. Biden sade att detta steg "riktar sig mot huvudpulsådern i Rysslands ekonomi ", men varnade för att det skulle innebära "kostnader " även för USA.

Även om USA agerade ensamt i denna fråga noterade USA:s president att beslutet fattades "i nära samråd med våra allierade och våra partner runt om i världen, särskilt i Europa " och uttryckte sin förståelse för att Europa kanske inte kan ansluta sig till förbudet.

Förenta staterna är inte beroende av energiimport från Ryssland på samma sätt som Europa, vilket ger president Biden större frihet att trycka på avtryckaren för förbudet.

Europeiska åtgärder

Europa har tvekat att sanktionera rysk olja och gas, eftersom 25 % av dess oljeimport och 45 % av dess gasimport kommer från Ryssland.

I måndags hade Tysklands förbundskansler Olaf Scholz motsatt sig ett energiembargo, enligt ett uttalande som rapporterats av Politico [2]. Förra månaden stoppade Tyskland dock Nord Stream 2-rörledningen [3], som var avsedd att transportera gas från Ryssland till Tyskland och Europa genom Östersjön.

Europeiska kommissionen stod inte stilla och presenterade i går en plan för att minimera sitt beroende, som kan minska EU:s efterfrågan på rysk gas med två tredjedelar före årets slut.[4]

Storbritannien har också vidtagit åtgärder och beslutat att avveckla importen av rysk olja under året, som utgör mindre än 4 % av landets försörjning.[5]

GER30

Eftersom Europa avstod från ett direkt förbud mot rysk energiimport, visar sentimentet en förbättring i dag, vilket också hjälptes av nyheten om att utrikesministrarna från Ryssland och Ukraina väntas träffas i morgon, enligt den ryska nyhetsbyrån TASS.[6]

Detta gör att GER30 kan utöka gårdagens återhämtning, med vinster på över 2 % i skrivande stund. Den testar 23,8 %-fibonacci för nedgången i januari-mars, vilket ger den möjlighet att pressa sig mot 38,2 %-nivån vid 13 902. I detta skede är vi dock försiktiga för en större återhämtning, mot EMA200 (vid cirka 14 600), eftersom uppsidan innehåller många vägspärrar.

Trots den optimistiska stämningen hade veckan inletts med ett ras till de lägsta nivåerna sedan november 2020 (12 245) och indexet är fortfarande sårbart för nytt säljtryck. Förnyad riskaversion kommer dock troligen att krävas för nya bottennivåer som skulle kunna föra 11 519 i rampljuset.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

2

Hämtad 09 mar 2022 https://www.politico.eu/article/germany-rejects-calls-for-banning-russian-oil-and-gas/

3

Hämtad 09 mar 2022 https://www.deutschland.de/en/news/scholz-halts-nord-stream-2

4

Hämtad 09 mar 2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

5

Hämtad 09 mar 2022 https://www.gov.uk/government/news/uk-to-phase-out-russian-oil-imports

6

Hämtad 30 maj 2023 https://tass.com/politics/1418847

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}