GER30 hade sin sämsta vecka på tre månader, nedtryckt av en hökaktig ECB

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analys

I linje med andra stora centralbanker minskade ECB takten i sina åtstramningar på torsdagen, med en räntehöjning på 50 baspunkter, vilket innebär en nedtrappning från två raka höjningar med 0,75 %. Ordförande Lagarde bjöd dock på mycket aggressiva kommentarer och utklassade ordförande Powell och Fed.

Hon sade att banken vill höja räntorna "i en takt på 50 baspunkter under en viss tid " för att återställa prisstabiliteten, vilket tyder på potentiellt mer än en sådan åtgärd. Denna hållning fortsätter trots prognosen om en recession vid årsskiftet och sänkningen av BNP-prognosen för 2023 till svaga 0,5 procent. [1]

Den hökaktiga vägledningen och de dystra ekonomiska prognoserna var till nackdel för GER30, som uppvisade sin sämsta vecka sedan mitten av september. Detta gör den sårbar för 38,2 %-fibonacci för framryckningen av oktoberlåg/decemberhögsta (13 577), även om en brantare nedgång mot 13 011-12 896 inte ser lätt ut ännu.

Å andra sidan finner GER30 stöd i dag och kan finna möjligheten att återhämta sig över 14 335. Det kommer dock att krävas en betydande förbättring av sentimentet för nya flermånadershögsta nivåer mot 14 960 och längre.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 26 feb 2024 https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2022/html/ecb.is221215~197ac630ae.en.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.