GER30 blandad efter sin bästa vecka 2022

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30

Marknaderna är lite nervösa i dag då de fortsätter att följa utvecklingen mellan Ryssland och Ukraina, där de två sidorna har inlett en rad samtal som från tid till annan har skapat förhoppningar om en fredlig lösning, men som inte har lett till något större genombrott.

I söndags upprepade Ukrainas president Zelenskij sin beredskap för förhandlingar med Rysslands president Putin, men varnade för att om diskussionerna misslyckas "skulle det innebära att detta är ett tredje världskrig ", under en intervju med CNN:s Fareed Zakaria. [1]

Västländerna har infört hårda sanktioner mot Ryssland, och EU har hittills avstått från att helt förbjuda energiimport från landet, med tanke på dess stora beroende. Kommissionen har dock tillkännagivit en plan för att göra EU oberoende av ryska fossila bränslen senast 2030, vilket kan minskas EU:s efterfrågan på rysk gas med två tredjedelar före årets slut. [2]

Tyskland söker efter alternativ och kom under helgen överens med Qatar om ett långsiktigt gasleveranspartnerskap, vilket rapporterades av Deutsche Welle. [3]

GER30 kommer från en tvåveckors återhämtning, efter att ha registrerat sin bästa prestation för året under den senaste veckan. Den lyckades stänga över sitt EMA200 och 50 % Fibonacci-värdet för nedgången från 2022 års High/Low, om än marginellt. Detta sätter den nedåtgående trendlinjen från dessa toppar i fokus (14 950-15 000), men det krävs ett förbättrat sentiment för en sådan rörelse som skulle kunna vända den mot det dagliga Ichimoku-molnet (15 350-15 580).

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Indexet täcker en stor del av dagens gap nedåt, men så länge det inte gör ytterligare framsteg förblir det i en prekär position och riskerar nytt säljtryck som kan testa 13 902, även om det sannolikt krävs en stark katalysator för en brantare nedgång mot 13 309-13 269.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 21 mar 2022 https://www.youtube.com/watch

2

Hämtad 21 mar 2022 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

3

Hämtad 02 jun 2023 https://www.dw.com/en/qatar-to-help-germany-cut-reliance-on-russian-gas-says-minister/a-61191584

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}