GER30 försiktig, på väg mot en lönsam månad

  • GER30
    (${instrument.percentChange}%)

GER30 Analys

Det tyska indexet närmar sig slutet på en lönsam månad och utökar återhämtningen från föregående kvartal, men det står inför svårigheter i dag efter offentliggörandet av preliminära uppgifter som visade på en minskning av BNP med 0,2 % q/q under fjärde kvartalet.

Indexet har presterat mycket bra den senaste tiden, hjälpt av optimism kring Kina och den milda vintern i Europa, mot ECB:s aggressiva penningpolitiska åtstramning. Centralbanken har redan levererat räntehöjningar till ett värde av 250 räntepunkter sedan juli månads lyftning och har signalerat ytterligare en höjning med 0,5 % vid torsdagens möte - ett beslut som kan sporra volatiliteten och avgöra GER30:s bana.

Den nådde trettonmånadershögsta tidigare i januari men har sedan dess tappat sin kraft och har svårigheter över 15K-strecket, eftersom hökaktiga ECB-kommentarer innehåller styrkan. Detta skapar risk för en pullback till EMA200 (vid cirka 14 700), men det skulle krävas en stark katalysator för en korrigering mot och under 14 450. Över EMA200 har tjurarna kontroll och kan pressa sig mot högre toppar (15 275), men det behövs ny kraft för att ta 15 739 ut.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.