GBPUSD visar tecken på styrka när PM Truss avgår

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)


Storbritanniens premiärminister Liz Truss meddelade i dag att hon avgår. En uppgång för brittiska obligationer och volatilitet i GBPUSD har främst definierat hennes sex veckor vid makten efter en misslyckad satsning på en expansiv finanspolitik och trickle-down-ekonomi.

Hennes avgång kommer mindre än en vecka efter att hon sparkade sin finansminister Kwasi Kwarteng. Hans ersättare, Jeremy Hunt, backade dock snabbt upp de katastrofala skattesänkningarna i minibudgeten, vilket bidrog till att återställa lugnet men gjorde Truss kampanjlöften ouppnåeliga

I sitt avgångsbesked sade Truss därför: "Jag kan inte leverera det mandat som det konservativa partiet valde mig för."

Sedan tillkännagivandet har GBPUSD försökt att återhämta sig men reagerat från 1,1300-nivån (blå pil). Dess timvisa EMAs och stochastik är positiva (svarta ellipser). Om indikatorn kan röra sig in i sin övre kvintil och bibehålla den (grön rektangel) kommer ett underliggande hausse-momentum att finnas. Men om stochastiken rullar över kommer positiviteten sannolikt att avta

Bild av paulbloch från Pixabay

Russell Shor

Senior Market Specialist

Russell Shor (MSTA, CFTe, MFTA) is a Senior Market Specialist at FXCM. He joined the firm in October 2017 and has an Honours Degree in Economics from the University of South Africa and holds the coveted Certified Financial Technician and Master of Financial Technical Analysis qualifications from the International Federation of Technical Analysts. He is a full member of the Society of Technical Analysts in the United Kingdom and combined with his over 20 years of financial markets experience provides resources of a high standard and quality. Russell analyses the financial markets from both a fundamental and technical view and emphasises prudent risk management and good reward-to-risk ratios when trading.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.