GBP/USD stöds inför viktiga händelser & Tekniska nivåer

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

GBP/USD Analys

Marknaderna har förberett sig på att den amerikanska centralbanken Fed, som genomför sin mest aggressiva åtstramningscykel på årtionden, kommer att minska takten i sina räntehöjningar. Förra veckans protokoll pekade på en sådan nedtrappning, men tjänstemännen betonade också behovet av fler höjningar och sannolikheten för en högre slutränta än tidigare väntat. [1]

Ordförande Powell håller ett tal senare i dag och marknaderna kommer att leta efter eventuella insikter om de politiska beslutsfattarnas avsikter. Detta kommer bara några dagar innan kommunikationsspärrperioden börjar, inför det politiska beslutet i mitten av december.

Förutom Powell förväntar vi oss en rad ekonomiska data från USA som inkluderar preliminär BNP för Q3 idag, PCE-inflationen imorgon och jobbrapporten på fredag. Dessa kan sporra volatiliteten och definiera banan för GBP/USD.

De lägre förväntningarna kring Fed har skadat dollarn och har hjälpt det brittiska pundet till en stark återhämtning från september månads rekordlåga nivåer och går mot sin bästa månad på två år. GBP/USD har stöd i dag och har möjlighet att utöka sin uppgång mot 1,2294-1,2300, men vi är försiktiga för ytterligare uppgångar som skulle utmana 1,2667.

Den två månader långa reliefen vacklar dock vid viktiga tekniska nivåer, eftersom GBP/USD kör en negativ vecka efter att ha avvisat 200-dagars EMA. Under den finns det utrymme för ytterligare nedgång, men en stark katalysator skulle behövas för rörelser under 1,1700-1,1650-regionen. Detta inkluderar 38,2 % Fibonacci för 2022 års hög/lågt nedgång, EMA200 och den stigande trendlinjen från rekordlågnivån.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 22 feb 2024 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20221102.htm

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.