GBP/USD Advance stannar inför avgörande motstånd & onsdagens Fed-beslut

  • GBPUSD
    (${instrument.percentChange}%)

GBP/USD Analys

Paret föll till den lägsta nivån på tjugoåtta månader tidigare i juli, men genomförde ett lättnadsrally sedan dess, då tidigare aggressiva förväntningar kring storleken på Feds nästa räntehöjning lättade.

Dessutom nådde den brittiska KPI-inflationen nya fyra decennier höga nivåer, eftersom den hoppade till 9,4 % i juni på årsbasis, vilket sätter press på Bank of England för ytterligare åtstramningar. Guvernör Bailey antydde i förra veckan att centralbanken skulle kunna bryta konventionen med en större höjning med 50 basbelopp och sade att en sådan åtgärd är "bland de val som ligger på bordet " inför det kommande mötet i början av augusti, men betonade att ett sådant resultat "inte är låst in ".[1]

Det brittiska pundets senaste framfart har gjort det möjligt för det att utmana den avgörande 1,2100-regionen som vi hade varnat för i vår senaste analys. Denna innehåller 38,2 % Fibonacci för nedgången maj High/Juli Low och EMA200 (svart linje)

Dagliga stängningar över denna nivå skulle pausa den kortsiktiga nedåtgående bias och skulle kunna tillåta GBP/USD att utöka återhämtningen mot mitten av 1,2200 och den nedre gränsen för det dagliga Ichimoku-molnet.

Idag visar paret viss obeslutsamhet och ett avvisande av 38,2 % Fibonacci och EMA200 skulle kunna leda till ett återupptagande av den bredare nedåtgående trenden. I så fall skulle vi kunna se ett tryck tillbaka mot 1,1900, vilket skulle kunna öppna dörren för nya 2+ årslägsta (1,1759), även om det skulle krävas en katalysator för det.

Marknaderna vänder sig nu till onsdagens's Fed-räntebeslut och intentionerna kring septembermötet för nästa steg i rörelsen, medan Bank of England följer nästa vecka.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 26 feb 2024 https://www.bankofengland.co.uk/speech/2022/july/andrew-bailey-speech-at-mansion-house-financial-and-professional-services-dinner

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.