EUR/USD uppåt när rädslan för geopolitiska problem minskar

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Utvecklingen i Ukraina

Tisdagens tillkännagivande från Ryska federationens försvarsministerium om att vissa trupper hade slutfört sina uppgifter och drog sig tillbaka från sina positioner nära Ukraina [1], minskade rädslan för en invasion och skapade optimism på marknaderna.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sade dock kort därefter att "hittills har vi inte sett några tecken på en nedtrappning på marken ", men noterade dock att "det finns tecken från Moskva på att diplomatin bör fortsätta ". [2]

USA:s president Biden sade också att "vi har ännu inte verifierat det " när det gäller de ryska truppernas tillbakadragande och varnade för att en rysk invasion "fortfarande är klart möjlig ".

Rysslands president Putin träffade Tysklands förbundskansler Olaf Scholz i går och under deras gemensamma presskonferens sade han att han inte vill ha krig i Europa, men noterade att Rysslands oro inte har beaktats. [4]

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

EUR/USD Reaction

Marknaderna reagerade positivt på gårdagens nyheter och sentimentet är fortsatt konstruktivt idag, vilket hjälpte paret att förlänga sina vinster.

Den gemensamma valutan återvänder över EMA100 och detta kan stödja ytterligare avancemang mot mitten av 1,1400, även om förra veckans 2022-höjder inte verkar så lätta att nå ännu.

Trots den optimistiska stämningen pekar det relativa styrkeindexet på överköpta förhållanden och detta kan skapa tryck tillbaka under EMA100, men det kommer troligen att krävas en katalysator för att veckans lägsta nivåer ska utmanas (1,1279)

Försiktighet är befogad, eftersom marknaderna reagerar på en ström av nyheter kring Ukraina, medan den ekonomiska kalendern innehåller några högprofilerade händelser idag från USA. Detaljhandelsförsäljning och industriproduktion väntas senare i dag och vi förväntar oss också protokollet från Feds senaste penningpolitiska beslut.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 16 feb 2022 https://eng.mil.ru/en/news_page/country/more.htm

2

Hämtad 16 feb 2022 https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_191832.htm

4

Hämtad 03 jun 2023 https://www.youtube.com/watch

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}