EUR/USD uppåt efter tisdagens rally på grund av optimism i Ukraina

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina

De två ländernas delegationer möttes ansikte mot ansikte i tisdags i Turkiet och samtalen verkar ha varit konstruktiva. Enligt den ryska nyhetsbyrån TASS sade ledaren för den ryska delegationen att Ukrainas förslag "visar att landet vill ha en neutral och kärnvapenfri status "[1]. En av de viktigaste slutsatserna var Rysslands löfte om att "drastiskt minska den militära aktiviteten " runt Kiyv - Ukrainas huvudstad. [2]

Ukrainas president Zelenskij verkade försiktig och konstaterade att signalerna från samtalen kan kallas "positiva", men sade också att ukrainarna "inte är naiva människor ". [3]

Den amerikanska talesmannen för Pentagon, Kirby, bekräftade att "vissa ryska enheter har rört sig bort från Kiev ", men anser att det rör sig om en "ompositionering, inte ett verkligt tillbakadragande ", och tillade att "vi alla bör vara beredda på att se fram emot en större offensiv mot andra områden i Ukraina ". [4]

EUR/USD Analys

Denna utveckling skapade en risk-on-stämning på marknaderna och hjälpte den gemensamma valutan till ett rally på ungefär 100 punkter i går. Den sprängde igenom 38,2 %-fibonacci för 2022High/Low-fallet och idag tar den EMA200 ut och försöker överträffa 50 %-märket (1,1150) som skulle kunna göra det möjligt att utmana 1,1233, men ytterligare framryckning kan bli svårare.

Å andra sidan har parets tidigare besök över 38,2 %-nivån inte varit framgångsrika, medan Relative Strength Index (RSI) pekar på överköpta förhållanden. Detta skulle kunna skapa tryck under mitten av 1,1000, men det krävs en katalysator för nya veckolägsta nivåer (1,0960-53).

Försiktighet är nödvändig framöver, eftersom den ekonomiska kalendern innehåller potentiellt marknadsdrivande offentliggöranden, såsom inflationsuppdateringar från euroområdet och USA, samt de alltid noga bevakade NFPs.

Nikos Tzabouras

Senior Market Specialist

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 30 mar 2022 https://tass.com/politics/1429025

2

Hämtad 30 mar 2022 https://www.youtube.com/watch

3

Hämtad 30 mar 2022 https://www.president.gov.ua/en/news/signali-z-peregovoriv-mozhna-nazvati-pozitivnimi-ale-voni-ne-73937

4

Hämtad 02 jun 2023 https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2982197/defense-official-says-real-withdrawal-is-complete-withdrawal-from-ukraine/

Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}