EUR/USD vänder sig till Fed & ECB, efter tisdagens hopp på mjukare amerikansk KPI-inflation

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

Mjuk amerikansk inflation

Gårdagens data visade att inflationstrycket fortsatte att avta i USA i november, då konsumentprisindex (CPI) överraskade på nedsidan. Lägre energipriser hjälpte till, då energiindexet sjönk med 1,6 % jämfört med föregående månad, men var ändå 13,1 % högre på årsbasis. Livsmedelspriserna förblev envist höga, med en ökning med 0,5 % jämfört med månaden (m/m) och 10,6 % jämfört med året innan (y/y). [1]

KPI sjönk till +7,1 % i årstakt i november, från tidigare 7,7 %, vilket är den lägsta siffran för året och den femte nedgången i rad sedan den högsta nivån på 40 år i juni. Kärn-KPI, som exkluderar livsmedels- och energipriser, dämpades för andra månaden i rad, till +6,0 % y/y, från +6,3 % y/y tidigare.

US Fed - onsdag

Ordförande Powell hade nyligen signalerat en avmattning i bankens åtstramningstakt, efter en serie historiskt stora höjningar med 75 baspunkter som har fört räntorna till 3,75 %-4,00 %. Å andra sidan tonade han också ned storleken på de kommande rörelserna och fokuserade på den period under vilken politiken måste förbli restriktiv och på sluträntan, som han räknar med kommer att vara högre än tidigare väntat. [2]

Med tanke på ytterligare en svag KPI-rapport i går blir det intressant att se de uppdaterade prognoserna (SEP) och hur mycket den slutliga medianräntan kommer att stiga, från 4,6 % i den senaste prognosen [3]

Marknadsförväntningarna har gungat runt en topp på 5 % eller 5,25 % och efter tisdagens inflationssiffror har de förskjutits till den mindre av de två, enligt CME:s FedWatch Tool. En nedtrappning till 0,5 % höjning är inprisad för onsdag, med nästan 80 % sannolikhet. [4]

Europeiska centralbanken - torsdag

ECB har varit sent ute med att börja strama åt sin penningpolitik, men har varit mycket aggressiv sedan juli månads uppstramning, med två baklängeshöjningar med 75 räntepunkter under de senaste mötena

Handla med nyheterna: Se vår ekonomiska kalender

Den har också pekat på ytterligare justeringar, men en avmattning av takten kan ligga i korten, eftersom olika beslutsfattare har verkat redo för en nedtrappning. Rädslan för en recession skulle kunna diktera en sådan förändring, medan KPI-inflationen sjönk till 10 % y/y i november enligt de preliminära uppgifterna, från +10,6 % föregående final.

Europeiska centralbanken har varit vag när det gäller sluträntan, så vi kommer också att leta efter någon klarhet kring detta, medan vi också väntar oss uppdaterade ekonomiska prognoser.

EUR/USD Analys

Paret hoppade till nya sexmånadershögsta på tisdagen, efter KPI-rapportens nedåtträffade överraskning, men stabiliserar sig i dag, eftersom marknaderna förbereder sig för de kommande centralbanksbesluten som har förmågan att ge utåtriktade rörelser och som kommer att avgöra nästa rörelser.

Efter några misslyckade försök tog EUR/USD ut 38,2 % Fibonacci-värdet för 2021 High/2022 Low-svackan och har nu 1,0787 i sitt sikte, även om det kommer att krävas en stark katalysator för ytterligare uppgångar mot och bortom 1,0942.

Å andra sidan har EUR/USD-tjurarna haft svårigheter på sistone och det finns risk för under 1,0500, men negativ inverkan från den kommande händelsen kommer att behövas för att EMA200 ska brytas (1,0320-30).

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

Referenser

1

Hämtad 14 dec 2022 https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm

2

Hämtad 14 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcprojtabl20220921.pdf

3

Hämtad 14 dec 2022 https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20221130a.htm

4

Hämtad 26 feb 2024 https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.