EUR/USD fortsätter att vara under press

  • EURUSD
    (${instrument.percentChange}%)

EUR/USD - H1

Dåligt sentiment rådde under föregående vecka, främst på grund av geopolitiska spänningar och aggressiva förväntningar kring Feds utsikter till åtstramning, vilket tyngde paret.

Den nya inleds med samma teman i fokus och med Feds penningpolitiska beslut på onsdag i sikte. Den penningpolitiska skillnaden mellan Europeiska centralbanken (ECB) och dess amerikanska motsvarighet förblir ogynnsam för paret, eftersom Fed allmänt förväntas avsluta sin QE och höja sina räntor redan i mars.

Vidare är Europa sårbart för höga energipriser och situationen i Ukraina kan göra det hela ännu värre. Farhågorna för krig i regionen fortsätter att öka och relationerna mellan Ryssland och USA kvarstår, eftersom det senare beordrade att alla familjemedlemmar till amerikanska regeringsanställda ska lämna sin ambassad i Kiev.

EUR/USD är på baksidan och sårbar för ytterligare nedgång mot mitten av 1,1200, men det kan vara tidigt för björnarna att hota 1,1185

Å andra sidan, om den gemensamma valutan kan försvara den stigande trendlinjen för november månads 2021-lågpunkter (vid cirka 1,1300) kan den få chansen att pressa mot 1,1360, men det inger inte förtroende för en återhämtning mot 1,1435.

Marknaderna väntar nu på preliminära PMIs från USA, medan parets bana förväntas bestämmas av marknadssentimentet, så vi kommer att vänta för att se på vilket humör NA-handlare kommer att komma in.


Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Nikos Tzabouras

Senior Financial Editorial Writer

Nikos Tzabouras is a graduate of the Department of International & European Economic Studies at the Athens University of Economics and Business.

He has a long time presence at FXCM, as he joined the company in 2011. He has served from multiple positions, but specializes in financial market analysis and commentary.

With his educational background in international relations, he emphasizes not only on Technical Analysis but also in Fundamental Analysis and Geopolitics – which have been having increasing impact on financial markets.

He has longtime experience in market analysis and as a host of educational trading courses via online and in-person sessions and conferences.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Börs: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}
Upplysningar

Detta material utgör marknadsföringskommunikation och tar inte hänsyn till dina personliga omständigheter, din investeringserfarenhet eller nuvarande finansiella situation. Innehållet tillhandahålls som allmänna marknadskommentarer och bör inte tolkas som att det innehåller någon typ av investeringsrådgivning, investeringsrekommendation och/eller en uppmaning till investeringstransaktioner. Denna marknadskommunikation innebär inte att du är skyldig att genomföra en investeringstransaktion och/eller köpa investeringsprodukter eller investeringstjänster. Detta material har inte utarbetats i enlighet med rättsliga krav som syftar till att främja investeringsforskningens oberoende och omfattas inte av något förbud mot handel före spridningen av investeringsforskning.

FXCM, och dess närstående bolag, ska inte på något sätt vara ansvariga gentemot dig för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden, oavsett orsak, i innehållet i detta material, eller för eventuella skador (direkta eller indirekta) som kan uppstå till följd av användningen av sådant material, tjänster och deras innehåll. Följaktligen gör alla personer som använder sig av dem det helt på egen risk. Se till att du läser och förstår vår fullständiga ansvarsfriskrivning om ovanstående information, som kan nås här.

Siffrorna avser det förflutna och tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat.

Spreadar widget: När statiska spreads visas återspeglar siffrorna en tidsstämplad ögonblicksbild av när marknaden stänger. Spreadar är variabla och kan komma att fördröjas. Priserna för enskilda aktier är föremål för en 15-minuters fördröjning. Spread-siffrorna är endast avsedda för informationsändamål. FXCM ansvarar inte för fel, utelämnanden eller förseningar eller för åtgärder som bygger på denna information.